A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Мащабен проект на община Златоград получи одобрениечетвъртък, 04 Юли 2013  971

Управляващият орган на Оперативна програма Околна среда, със свое Решение №369 от 19.06.2013 г., одобри безвъзмездна финансова помощ за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Златоград.
Със своето решение УО на ОПОС потвърждава успешно приключила, изключително тежка, административна процедура за оценка на проектното предложение. Реализацията на един от най-важните проекти на общината включва инвестиционни разходи, съгласно бюджета на проектното предложение, в размер на 17 181 021,91 лв., срещу ангажимента на община Златоград да осигури собствено участие, в размер на 824 872, 50 лв.
В изпълнение на решението на УО на ОПОС, община Златоград стартира действия по изготвяне на тръжните документации, обявяване и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за отделните дейности, включени в проектното предложение.
Реалното изпълнение на дейностите по проекта се очаква да се случи в началото на 2014 г., след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В обхвата на дейностите по проекта ще бъде изградена нова канализационна мрежа (вкл. колектори) - 12,600 км. и 730 бр. сградни канализационни колектори, с дължина 5,608 км.. Ще бъде рехабилитирана 9,357 км. водопроводна мрежа и 680 бр. сградни водопроводни отклонения, с дължина 4,746 км., което практически обхваща около 80 % от улиците в града.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития