A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КЗК оставя без уважение поредната жалба на "СКАТ ТВ" ООДпетък, 29 Юли 2011  1092

Комисия за защита на конкуренцията остави без уважение искането на „СКАТ ТВ” ООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комуникационно трасе-Златоград-Термес-Ксанти”, открита с Решение № 258/06.07.2011 г. на кмета на община Златоград. Предметът на поръчката е строителство, което се финансира от Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. С реализирането на строителните дейности ще се подобри комуникационната и инфраструктурната връзка с Република Гърция, както и облика на Златоград, а потребителите на обекта на обществената поръчка ще бъдат не само жителите на община Златоград, но и гражданите на целия трансграничен регион.
В своето Определение, Комисията за защита на конкуренцията, счита, че „поръчката е с важно обществено значение, поради което следва да се даде приоритет на продължаване действията на възложителя по провеждане на процедурата пред частния интерес на жалбоподателя”.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития