A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Концепция за развитие на туристическия продукт на регион «Средните Родопи»сряда, 14 Март 2012  1088

Разработена е Концепция за развитие на туристическия продукт на регион «Средните Родопи», като част от проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, в който община Златоград участва като партньор. Останалите партньори в проекта са: община Смолян, община Чепеларе, община Рудозем и РТА «Родопи» - Смолян. Проектът цели чрез интегриран подход да развие регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, като част от туристически район Средните Родопи, както и да приложи ефективни маркетингови активности, които да популяризират регионалния туристически продукт сред всички заинтересовани страни.
Проектното предложение е подадено за одобрение в Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма «Регионално развитие».
Концепцията за развитие на туристическия продукт на регион «Средните Родопи» е публикувана в раздел «Спорт и туризъм» на официалната интернет страница на община Златоград.

Приложение:
Концепция за развитие на туристическия продукт на регион «Средните Родопи»


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития