A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът Янчев се срещна с превозвачите от община Златоградвторник, 29 Ноември 2011  1080

На 25.11.2011 година по инициатива на кмета на община Златоград се проведе среща с автобусните превозвачи, кметове и кметски наместници на населени места от община Златоград. Целта на срещата бе да се дискутират варианти за изграждане на по-добра транспортна схема, както и нейното качествено обслужване.
Един от основните въпроси, обсъден доста задълбочено и подробно, бе свързан с утвърждаването на транспортна схема (общинска, областна и републиканска) и промените по НАРЕДБА № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
На срещата се коментира и необходимостта от наличие на обществен транспорт, въпреки слабия пътнико поток, което създава трудности на самите превозвачи.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития