A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът Янчев се срещна с представители на местния бизнесчетвъртък, 12 Ноември 2009  1414

Кметът Янчев се срещна с представители на местния бизнесНа 11.11.2009 година кметът на община Златоград покани на среща местния бизнес, на която се обсъдиха възможности за развитие на местните предприемачи и проблемите, с които те се сблъскват.
„Въпреки, че взаимоотношенията община-бизнес не винаги притежават активността, която бих искал да имат, заяви кметът, считам, че днес пред нас стои една много добра перспектива, защото съм убеден, че Златоград се превръща в място за инвеститорски интерес”.
Чистата природа и красота на Родопа планина, наличието на термоминерални запаси, изградената транспортна връзка, свързваща България с Гърция, потенциалът за развитие на туризъм, са все ресурси, които започват да привличат инвеститорския интерес към нашия район. Във връзка с това на събралите се бизнесмени кметът направи конкретни предложения за използване на атрактивна общинска собственост. Всички присъстващи имаха възможност да се запознаят с двугодишния отчет на Програмата на кмета за управление на община Златоград, с който всеки желаещ може да се запознае на официалната интернет страница на общината.
Въпреки тази добра перспектива, финансовото състояние на община Златоград-големият размер на неразплатени задължения-2 553 603 лв., поставя в невъзможност да се покриват дори текущите разходи. Защото голяма част от приходите от данъци и такси бяха насочени към МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов”, към разплащане на стари задължения и за издръжка на детските заведения. Въпреки реалните финансови ограничения, политиката на местната власт при съставянето на общинския бюджет за 2010 година ще бъде за запазване размера на данъците и такса битови отпадъци; за стимулиране на публично-частните партньорства между общината и физически и юридически лица с цел реализиране на обществено значими инфраструктурни обекти; за търсене на форми за стимулиране на инвестициите в общината.
След като кметът запозна присъстващите с финансовото състояние на общината през 2009 година, с очакванията за финансовата 2010 година и с актуална информация за значими за община Златоград проекти, срещата премина в дискусия. Около два основни въпроса гравитира дебатът: как, за какво и в какво количество ще се използва термалната вода след нейното оползотворяване в геотермалната централа и каква е процедурата за изработване на концепция за обща визия на града. Основните притеснения са свързани с опасността от презастрояване на старата част на града със сгради, които се явяват в разрив, като обем и външен вид, с типичната за комплекса архитектура.
Беше повдигнат въпроса до колко проектите, с които общината кандидатства, са реални за изпълнение, т.е. дали те могат да получат финансиране. В отговор, кметът Янчев заяви, че има голяма вероятност да бъдат одобрени проектите по Програма за развитие на селските райони, но за тяхната реализация местният бизнес трябва да бъде запознат с нормативната база на самата програма. Съгласно изискванията на Програма за развитие на селските райони само 20% аванс може да получи фирмата-изпълнител на поръчката при осъществяването на предвидените дейности. Останалата част от сумата ще бъде възстановена след окончателното завършване на обекта и неговото предаване. Във връзка с това, г-н Янчев попита местния бизнес, доколко той е готов да създаде консорциум от местни фирми, който да участва в обявените обществени поръчки, така че да може да издържи на финансовите условия, наложени от Програмата. В отговор някои от представителите на бизнеса заявиха, че е напълно възможно да се обединят различни фирми с цел участие в голяма обществена поръчка.
На края на срещата бяха дискутирани въведените платени паркинги и необходимостта от засилен контрол, относно неправомерно паркирани автомобили, които са предпоставка за ПТП. Изразено бе мнение, че платените паркинги могат да бъдат пречка за развитието на дребния бизнес. Повечето местни бизнесмени подкрепиха решението на общинския съвет за въвеждане на платени паркинги на територията на града и тезата, че трябва да се търсят нови методи за увеличаване приходите на общината.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
119

Актуално
Предстоящи събития