A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът Янчев представи отчет на двугодишното управление на община Златоградчетвъртък, 03 Декември 2009  1273

На 30.11.2009 година, кметът на община Златоград представи отчета на Програмата за управление на общината за двугодишния период от началото на своя мандат. Пред жителите на общината, г-н Янчев заяви, че през отчетния период се акцентираше преди всичко на дългосрочния ефект на предприетите действия, утвърждавайки практиката на коректност и законосъобразност при вземане и изпълнение на управленски решения и реализация на проекти и дейности в общината. Подчертана бе готовността за диалог с гражданите при обсъждане на обществено значими проблеми, а също така и използването на всички форми на публичност и прозрачност в работата на общинска администрация. Кметът заяви също така, че „редица нерешени от години въпроси в сферата на инфраструктурата, образованието и здравеопазването, както и огромния размер на неразплатените задължения, не позволяват бързото решаване на конкретните наболели въпроси и проблеми на определена улица или квартал”. Пред събралата се общественост, кметът обясни, че голяма част от местните данъци и такси отиват за издръжка на детски градини, разплащане на стари задължения, финансово подпомагане на МБАЛ „Проф.д-р Ас. Шопов”. За реализиране на значими инфраструктурни обекти се търси външно финансиране от оперативни програми, държавен бюджет, а не от местни приходи.
След като кметът представи отчета си, бе предоставена думата на гражданите, някои от които направиха следния коментар на управлението: „Двугодишното управление е успешно, въведен е нов модел на управление, с който казваме „не” на корупционните схеми в общината. Поведението на кмета е достойно за уважение, защото е корено различно от поведението на хората, които очакват дивиденти от кмета. Община Златоград има много натрупани дългове от предишното управление, както и участия в корупционни сделки, от които общински съветници са се възползвали лично. Сключвани са неизгодни договори, ето защо е необходимо да се сезират съответните органи за назначаване на проверки. Това, което се случва в общински съвет е обезпокоително, защото сред общинските съветници има хора, които пречат. Ако не се вземе отношение срещу тези общински съветници общината няма да може да върви напред.”
Направени бяха и няколко препоръки, свързани с осигуряването на по-голям контрол от страна на местната управа върху околната среда, която по квартали е силно замърсена, както и увеличаване посещенията на ръководството по квартали за решаване на дребните проблеми. На въпроса дали се предвижда при полагане на тръбопровода за топлата вода и подмяна на тръбите за водоснабдяването в града, кметът заяви, че там, където тръбите са силно компрометирани, те ще бъдат сменени.
„Има неща, които крепят властта. Винаги малките проблеми са в състояние да разклатят управлението. Общинска администрация трябва да види какво се случва с инфраструктурата в общината: ул. „Васил Левски” се руши, за ул. „Люляк” са необходими 50 м., за да се оправи и т.н.”. На този коментар, Янчев заяви категорично, че вече е начертана рамката на местната политика, определени са приоритетите, по които се реализират и проектите с дългосрочен ефект. Определено вече местната власт ще насочи повече средства за решаване на по-сериозните проблеми по кварталите.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития