A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на община Златоград утвърди Общинска антикризисна програмавторник, 07 Юли 2009  1330

Кметът на община Златоград Мирослав Янчев утвърди Общинска антикризисна програма, която има за цел да разработи система от спешни управленски мерки, чието налагане да доведе до финансова стабилизация и осигуряване на прозрачност във финансовата дейност на общината. Тя е разработена и в подкрепа на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Златоград, приета с решение № Д 406 на Общински съвет на редовно заседание, проведено на 23.06.2009 година.
Постановление № 156 на МС от 17.06.2009 година задължава всяка една община да изработи подобна програма, която да начертае антикризисни мерки за повишаване на местните приходи и за оптимизиране на разходите.

Приложения:
1. Общинска антикризисна програма.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития