A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград представи, пред Общински съвет, Програмата си за управление до 2019 година.четвъртък, 25 Февруари 2016  2079

Кметът на Община Златоград представи, пред Общински съвет, Програмата си за управление до 2019 година. Пред общинските съветници и гражданите, присъстващи на редовното заседание на Общински съвет, Кметът Янчев представи Програмата си за управление през следващите четири години и заяви, че ще положи „всички усилия за това мандат 2015-2019 да бъде мандат на социалната стабилизация и добрите възможности за развитие на всеки, избрал Община Златоград за свое място за живеене”.
Програмата за управление на Община Златоград до 2019 година съсредоточава административен, финансов, технически ресурс за инвестиционни дейности с голям социален ефект, водещ до икономическа стабилност и възможност за прилагане на гъвкава политика по отношение на задържане на местното население и привличане на нови инвестиции. В пограмата си Кметът Янчев акцентира върху няколко основни момента, особено важни за развитието на Община Златоград, които бяха част и от предизборната му платформа:
• Реформа в общинското здравеопазване с ясна стратегия за осигуряване на качествени здравни услуги;
• Реформа в общинската образователна система, съобразно потребностите на местното население;
• Реформа в областта на опазване на околната среда и ВиК сектора;
• Активна стратегия по отношение на привличането на нови инвестиции и стабилизиране на местната икономика чрез изграждане на активна Местна инициативна група с териториално балансирана местна стратегия за развитие;
• Популяризиране на туристическа дестинация Златоград извън пределите на България;
• Привличане на интереса на водещи фактори за развитието на спортен туризъм и разбира се, реализиране на приоритета ни – балнеология.

Основните направления, върху които ще се работи през следващите четири години обхващат всички сфери на обществения живот. Подробно описани са в приложената програма.ПРИЛОЖЕНИE:
Програма за управление на Община Златоград 2015-2019 година


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития