A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа споразумение за увеличаване на стойността на топлия обядсряда, 16 Февруари 2022  113

На 16.02.2022 г. Кметът на община Златоград подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за увеличаване стойността на социалната услуга „Топъл обяд“ в размер на 2.90 лева за порция, считано от 01.03.2022г.

Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя на 200 лица по Проект "Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград в условията на COVID - 19 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Социалната услуга „топъл обяд“  включва предоставяне на храна на крайно нуждаещи се жители на община Златоград за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2022г. включително.

Храната се предоставя във всички населени места на общината и до дома на потребителите.

На потребителите им се предоставят и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности.

Разходите по проекта са на стойност 215 612,54 лева.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития