A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа договори по два проекта по Програма Еразъм +четвъртък, 12 Септември 2019  308

Кметът на Община Златоград подписа договори по два проекта по Програма Еразъм +Днес, 12.09.2019г., в гр. София, в Център за развитие на човешките ресурси, Кметът Мирослав Янчев подписа договори по проект „Обучение за разпознаване на злоупотребата с възрастни (сексуална, физическа) и оказване на подкрепа”, мярка „Стратегически партньорства за иновации в професионалното образование и обучение” по Програма „Еразъм +” и проект „Еко-отговорен гражданин чрез обучение, основано на сериозна обучителна игра”, мярка „Стратегически партньорства за иновации в обучението на възрастни хора над 18 години”.
Община Златоград ще бъде координатор на проект „Обучение за разпознаване на злоупотребата с възрастни (сексуална, физическа) и оказване на подкрепа”, в партньорство с „Национална асоциация на работещите с хора с увреждания”, България; „Център за психологическа подкрепа” гр. Сливен, България, „Институт за социално включване”, гр. Истанбул, Турция и „Консултантски център по ПОО – ФениксКМ”, Белгия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Златоград по проекта е приблизително 50 000 евро. Основните дейности в проектното предложение са фокусирани върху подкрепа на социалните работници и полагащите грижи за: разпознаване малтретирането на възрастни хора в тяхната общност или сред клиентите си и повишаване на осведомеността в обществото. В рамките на проекта ще бъде създадена Обучителна програма за социални работници и полагащи грижи; Наръчник за обучители за прилагане на програмата; Мобилно приложение с база данни за добри практики; ще се проведе Кампания по разпространение на резултатите и Финална международна конференция.
Партньори на Община Златоград по проект „Еко-отговорен гражданин чрез обучение, основано на сериозна обучителна игра”, мярка „Стратегически партньорства за иновации в обучението на възрастни хора над 18 години” по Програма „Еразъм +” ще бъдат Консултантска компания „ЕкологияКМ” Пловдив, България; Общинско Движение 112 Пловдив, България, „Консултантска компания ЕУФОРА Хиос, Гърция; Център за електронни игри EUROCY, Никозия, Кипър и Софтуерна компания "SoftQNR", Ниш, Сърбия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Златоград по проекта е приблизително 50 000 евро. Проектът се фокусира върху създаването на сериозна обучителна игра за Андроид телефони и таблети, в която гражданите ще придобиват умения за прилагане на екологичен подход в начина им на живот. В рамките на проекта ще бъде създадена Обучителна програма за прилагане на екологичен подход при живеене; Наръчник за обучители за прилагане на програмата; Мобилна сериозна обучителна игра „ЕКО_ЛОГ”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития