A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа договор за изпълнение на строителните дейности по проект, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространствосряда, 27 Юли 2016  1052

Кметът на Община Златоград подписа договор за изпълнение на строителните дейности по проект, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространствоДнес, 27.07.2016 г., в гр. Златоград се подписа договор с изпълнителя на СМР по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., с основна цел трайно подобряване на условията на живот в три сгради с обществено и социално значение, чрез изпълнение на енергоефективно отопление, при повишаване на коефициента на полезно действие на отоплителните системи в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата.
За реализация на проекта е сключен Договор №BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в размер на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро.
Срокът за реализация на проектните дейности е 16 месеца или до 18.12.2016 г.
В сградите-обект на интервенция ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.
С реализация на проектните дейности се цели постигането на следните резултати:
• повишаване качеството на живот и температурния комфорт;
• реконструирани отоплителните системи, с комбинирана възможност за отопление с пелети и дърва, в три сгради с обществено и социално предназначение;
• намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия.
На 09.03.2016 г. Министерство на енергетиката, като Програмен оператор на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" представено от Саид Хамаме и Христина Стоичкова, Даниела Цонева - представител на Националното координационно звено към Министерски съвет, Бйорн Оули и Арне Сойланд - експерти от Дирекция "Водни ресурси и енергетика" на Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия, и Нейно превъзходителство посланичката на Кралство Норвегия у нас Гюру Катерина Викьор бяха на официално посещение в Община Златоград.
Основната цел на посещението бе запознаване на място със съществуващото положение на обектите на интервенция, текущото изпълнение на проекта и точно как ще допринесе за постигане на целите за оптимизация на енергийната ефективност в общинските сгради, чрез повишаване на качеството и производителността на отоплителните системи, преминавайки към алтернативен източник за отопление - пелети.
Към момента, за реализация на всички дейности по проекта, са сключени договори с изпълнители. Финализирана е и обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и се сключи договор за възлагане с „Меаца” ЕООД. Договореният срок за изпълнение на предвидените СМР е шестдесет дни или най-късно до края на месец септември 2016 г. се очаква да приключи реконструкцията на отоплителните системи в двете училища и в сградата на администрацията.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития