A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград подписа договор за изпълнение на проект по „Чиста околна среда”понеделник, 22 Юни 2020  289

Днес, кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за осигуряване на финансови средства в размер на 10 000 лв. (с вкл. ДДС), за подобряване естетическия облик на населеното място.
Тази година Община Златоград получи одобрение на проектно предложение „Златоград – в магията на цветята за красив роден край” в обявения конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам, с финансиране от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са свързани с почистване и благоустрояване на паркови пространства, зелени площи, междублокови пространства и зони за отдих. Предвижда се и благоустрояване на зелени и цветни площи и обособяване на зони за отдих по ул. „Стефан Стамболов”. В рамките на проекта се предвиждат дейности по благоустрояване на част от съществуващите зелени площи, които са в лош естетически вид, чрез разораване и засаждане на нова тревна настилка от райграс, оформяне на цветни алеи – розариум, с многогодишна декоративна растителност, предимно от Розови храсти, както и оформянето на зони за отдих, чрез поставяне на пейки и кошчета за отпадъци, където местното население и туристите ще могат да се насладят на красотата и спокойствието на населеното място.
Срокът за реализация на проектните дейности е 30.11.2020 г.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития