A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград осигури финансиране за асфалтиране на участък от ул. „Христо Ботев“ в гр. Златоградчетвъртък, 27 Октомври 2022  112

 

Кметът на Община Златоград подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на СМР, строителен и авторски надзор, за реализацията на обект „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Христо Ботев“, гр. Златоград от о.т. 968 до о.т. 790“, с дължина 541 м. Предоставено е частично финансиране на обекта, чиято стойност възлиза на 404 652 лева с ДДС. 
Участъкът на улицата е с положена асфалтова настилката, която е силно компрометирана. По дължината на улицата има изграден водопровод и канализация. Проектът предвижда фрезоване на пътната настилка на места, където има образувани големи дупки, запълване на пукнатините, полагане на изравнителен пласт биндер и един нов пласт плътен асфалтобетон, с дебелина 4 см. Предвижда се и изграждане на тротоар, полагане на нови бетонови бордюри, вертикална и хоризонтална пътна маркировка. Ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития