A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът на Община Златоград - господин Янчев свика работна среща във връзка с гражданска петиция против замърсяването на р. Върбицасряда, 15 Март 2017  996

Във връзка с гражданска петиция против замърсяването на р. Върбица от хвостохранилище Ерма река, на 15.03.2017 г. се проведе работна среща, организирана от Кмета на Община Златоград. На срещата присъстваха жители на Община Златоград, общински съветници, ръководството на „ГОРУБСО-Златоград” АД, както и Управителят на ВиК, Смолян.
Основните въпроси, поставени от жителите на общината, бяха свързани с качеството на питейната вода и степента на нейното замърсяване от Хвостохранилището при с. Ерма река. Настояха да се направят анализи на водата в лаборатории, които имат капацитета да изследват пълния спектър на веществата, вредни за здравето на хората.
Кметът Янчев даде подробна информация за действията на местната власт, предприети в резултат на възникналите съмнения за промяна на качеството на водите в река Върбица. Заяви че са извършвани няколко паралелни проби в различни акредитирани лаборатории и прочете последните резултати за състоянието на водата. Сподели че за спокойствието на населението, е важно да се обсъдят варианти за алтернативно водоснабдяване, както и да се приложат нови технологии за пречистване на питейната вода чрез изграждане на Пречиствателна станция за питейни води.
На срещата бе поставен въпрос за качеството на изворните води, които местното население използва основно за пиене и готвене.
Анализ на тези води се прави ежегодно, като към настоящия момент се очакват резултатите от анализите, на подадените вече проби, на изворните води в Златоград.
Управителят на Вик, Смолян увери всички присъстващи на срещата, че състоянието на питейната вода, във водоснабдителната мрежа на гр. Златоград, е приемливо, а Ръководството на „ГОРУБСО-Златоград” АД бе категорично, че ежедневно се прави собствен и независим мониторинг на състоянието на хвостохранилището при с. Ерма река.
Всеки, който желае, може да се запознае с официалната информация за състоянието на качеството на водите за гр. Златоград, които са публикувани на интернет страниците, в панел „Новини” на РИОСВ, БД „Източнобеломорски район”, РЗИ и ВиК, Смолян.

http://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=631&nws_cat_id=2

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1213

http://www.rzi-smolyan.com/r.osy/cutenews/news.php?id=43

http://www.vik-smolyan.com/bg/vzeta_vodna_proba_ot_shahtovi_kladenci_nomer_1_2_i_4_v_raion_zlatograd/17

Публикуваме и Становището на РЗИ-Смолян за здравния риск от инцидентно изтичане на води от Хвостохранилище „Ерма река” и замърсяване на река Върбица.


ПРИЛОЖЕНИE:
Становище на РЗИ-Смолян за здравния риск от инцидентно изтичане на води от Хвостохранилище „Ерма река” и замърсяване на река Върбица


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития