A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметът Мирослав Янчев даде старт на ремонта на пътища в Община Златоградвторник, 10 Септември 2019  537

Кметът Мирослав Янчев даде старт на ремонта на пътища в Община ЗлатоградНа 09.09.2019г. (понеделник), Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев, със символична „първа копка”, постави началото на изпълнението на строително-ремонтните дейности по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”, в с. Страшимир и с. Аламовци. Общата стойност на проекта е 5 286 964.84 лева без ДДС.
На общински път Страшимир, изпълнител на строително-монтажните дейности е „Одесосстрой” ООД, с управител инж. Ангел Ушев. Строителен надзор на обекта ще се упражнява от „Екоинженеринг” ЕООД гр. Кърджали, а авторският надзор ще се осъществява от „Тобо-проджект” ЕООД.
На общински път Златоград-Аламовци, фирмата-изпълнител за СМР дейностите също е „Одесосстрой” ООД. Строителен надзор на обекта ще се изпълнява от Обединение „Проект Златоград 2018”, а авторски надзор ще осъществяват проектантите – „Тобо-проджект” ЕООД.
В обръщението си към присъстващите кметът Янчев сподели, че стартират едни от най-важните обекти в Община Златоград, защото с подобряването на качеството на инфраструктурата в населените места в общината се осигурява по-добър достъп на жителите й до здравни, образователни и социални услуги. Благодари на всички, които са помогнали за осъществяването на този, важен за жителите, проект и апелира гражданите да осъществяват граждански контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности. Запозна всички с основните дейности, предвидени в проекта за изпълнение: укрепване на скални масиви, обрушване и почистване на ската, фрезоване на пътната настилка в участъка в рамките на града, студено рециклиране извън града, полагане на основен пласт от трошен камък, неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см и плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, полагане на хоризонтална и вертикална пътна маркировка. Предвидено е полагане на вибропресовани бордюри, ремонт на съществуващи водостоци, рехабилитация на мостово съоръжение, почистване на земни канавки и полагане на тръби за оптичен кабел, както и монтиране на ограничителни системи за пътища – мантинели.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития