A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНИ И ПОДДРЪЖКА НА ГРАДСКИЯ СТАДИОН В ЗЛАТОГРАДчетвъртък, 11 Юни 2009  1250

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНИ И ПОДДРЪЖКА НА ГРАДСКИЯ СТАДИОН В ЗЛАТОГРАДУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРИЯТЕЛИ НА СПОРТА,


Във връзка с подпомагането и развитието на футболната игра и популяризирането на футбола сред юношите и младежите, община Златоград започва дарителска кампания за набиране на средства, за извършване на частичен ремонт на съществуващите съблекални и поддръжката на градския стадион в Златоград. С активното участие на местната власт, местния бизнес и гражданското общество, целим спорта да се превърне в притегателна сила за младите хора, като алтернатива за противопоставяне на отрицателното влияние на алкохола, цигарите и наркотиците. За да запазим здравето и поощрим положителните навици сред младите хора в общината, е необходимо всички да обединим сили и да се опитаме да възстановим добрите традиции, които община Златоград винаги е имала в областта на футбола.
Общинска администрация направи първите стъпки към възстановяването на футболните традиции като инициира мероприятия свързани с регистрацията на легитимен футболен клуб и включването му в окръжна футболна група. Назначи работник и осигури оборудване за поддръжката на стадиона.
За достигането до крайната цел, а именно възраждането на футбола в града ни, е небходимо и Вашето съдействие и подкрепа.
Нека да обединим усилията си и заедно да направим така, че отново на градския стадион да изживеем радостта от победите и успехите, да виждаме млади хора да спортуват, да направим нещо добро за здравето и физическото възпитание на децата и юношите!
Всеки, който желаее да подпомогне инициативата може да направи това на касата в общинска администрация Златоград, както и на следната банкова сметка BG66STSA93000017290607, открита в банка ДСК.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития