A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Извънредно заседание на Общински съвет Златоградсряда, 29 Ноември 2017  855

На 29.11.2017 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет Златоград, на което бе разгледан въпросът за състоянието и качество на водата в река Върбица в град Златоград.
Присъстваха Областният управител на Област Смолян г-н Недялко Славов, Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, инж. Тотев – заместник - управител на ВиК ЕООД Смолян, инж. Евгени Михайлов и Ружа Бодурова – изпълнителни директори на „Горубсо Златоград” АД, членове на Общинския щаб за защита при бедствие, представители на държавни и общински институции на територията на Община Златоград, граждани.
На заседанието се обсъди възникналата ситуация от 28 ноември, свързана с побеляването на водите на р. Върбица, причинено от Хвостохранилище „Ерма река”. Екипи на РИОСВ Смолян, БД Източнобеломорски район и Общинска администрация Златоград извършиха проверка на място, като са взети проби от компетентните институции за извършване на анализ за качеството на водата в реката. Като превантивна мярка ВиК ЕООд Смолян, с клон Златоград спира водоподаването на питейна вода от I и II шахтов кладенец, които се намират в поречието на р. Върбица. Захранването с питейна вода на с. Старцево и гр. Златоград се осъществява от IV шахтов кладенец при р. Неделинска и ще продължи до получаване на окончателните резултати от анализите на питейната вода.
Инж. Евгени Михайлов заяви, че от страна на „Горубсо Златоград” АД, още от месец март 2017, се търсят възможности за отстраняване на папура в Хвостохранилището, който според тях, е възможна причина за помътняването на водите на р. Върбица при обилни валежи. За доказване на причините за побеляването на водите в река Върбица, на територията на общината ни, е изискано и официално становище от проектанта на Хвостохранилище „Ерма река”.
На заседанието на Общински съвет Златоград всички присъстващи подкрепиха идеята за извършване на предпроектни проучвания за алтернативно водоснабдяване на Златоград, както и възможността за изграждане на пречиствателна станция за питейни води. Проектът на решение на Общински съвет Златоград ще бъде гласуван на редовно заседание, което ще се проведе днес от 14.00 часа.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития