A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за въведена организация за безопасно преминаване покрай новостроящ се обект в центъра на градасряда, 24 Март 2010  1028

Информация за въведена организация за безопасно преминаване покрай новостроящ се обект в центъра на града


Общинска администрация уведомява, че в централната градска част на Златоград, на бул. „България”, започва строителство на обект „Хотел и заведение за хранене на туристи” в УПИ XV-2635 –за хотел, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград с възложител СК „ВАЛЗАХ” ЕООД гр. Златоград.
Строежът ще се изпълнява по одобрени работни проекти от главен архитект на община Златоград още през мандата на предишния кмет – г-н Младен Чаушев и Разрешение за строеж № 39/18.07.2007г., влязло в сила на 02.08.2007г. и ще представлява 4 етажна сграда с мансарден етаж, със застроена площ 264 кв.м. и разгъната застроена площ 1597,15 кв.м.
За строежа е одобрен план за безопасност и здраве и проект за временна организация на движение, съгласуван от Сектор „Пътна полиция” гр. Смолян.
Строежът се намира непосредствено до границата с тротоара, налага се изместване на електрическа мрежа 20 кV и ниско напрежение от парцела към тротоара, което изисква заграждане на тротоарната площ и временно, движението за пешеходци ще бъде преустановено.
Надяваме се на разбиране и търпимост от страна на всички пешеходци за създаденото неудобство, но предвид безопасността за здравето и живота на преминаващите, ще бъде създадена организация, чрез монтиране на знаци и сигнализация, за отклоняване на движението по отсрещните тротоари.
Това ограничение ще бъде временно, до преместване на електрическите мрежи и полагане на бетон в основите на сградата, след което по време на строителството на сградата ще се осигури преминаване по тротоара.

Приложение:
Технически данни за строежа


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития