A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за реализирани дейности по овладяване популацията на бездомните животничетвъртък, 22 Октомври 2020  266


Уважаеми съграждани,

През последните месеци от страна на местната власт бяха предприети редица действия за намаляване и решаване на част от проблемите с безстопанствените кучета на територията на град Златоград. Работихме съвместно с ветеринарен лекар, притежаващ мобилна амбулатория за кастрация, ваксинация и маркиране на бездомни кучета; актуализира се съществуващият Общински регистър за кучетата; Проведе се кампания за приканване на гражданите за регистриране на домашните си любимци, както и разяснителни инициативи за отговорностите при отглеждане на куче; проучена бе възможността за ангажиране на кандидат курсист, който за сметка на Община Златоград, да бъде обучен за залавяне на безстопанствени животни и хуманно отношение към тях, от лицензирана обучителна организация. Направено бе и официално запитване до Областния директор на БАБХ-Смолян за изискванията, които са необходими за изграждане на амбулатория второ ниво на територията на Община Златоград. Изпратихме официално запитване до фондация „Четири лапи”, за заявяване на готовност за организиране на съвместна кампания за овладяване на популацията на безстопанствените животни. Проучена бе и възможността за сътрудничество между Община Златоград и приютите за бездомни кучета в Кърджали, Хасково, Пловдив и Стара Загора и отправихме молба за оферта за дейности, свързани с бездомни животни - улавяне, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация и при възможност настаняване в приют, а също така и транспортните разходи. Направени бяха съвместни проверки с официалния ветеринарен лекар за Община Златоград към ОДБХ Смолян, на устни и писмени сигнали за смущаване на обществения ред, за реда и условията на отглеждане на кучетата, дали са регистрирани и чипирани по надлежния ред, както и указване на логистична подкрепа за спазване и изпълнение на указаните в Закона дейности.
В резултат от посочените мерки бяха осъществени две кампании по обезпаразитяване и кастрация на бездомни кучета, съвместно с д-р Хутева, в периода 24.09.2020г. и 14-15.10.2020 г. Благодарение на тези мероприятия са обезпаразитени и кастрирани общо 12 кучета, от които 7 женски - маркирани с розови марки и номера: 51,52,53,54,55,56,57 и 5 мъжки - маркирани със зелени марки и номера 51,52,53,54 и 55. Кастрирането е мярка, която има за цел ограничаване на популацията и нарастването на броя на бездомните кучета. Тази мярка е единствен законов метод за борба с безстопанствените животни, спазвайки изискванията за хуманно отношение към животните.
Друга стъпка в борбата с бездомните кучета е регистрацията на домашните любимци, чрез която може да се следи за броя и начина на отглеждане на домашните животни. Това е важно, защото собствениците са длъжни да отглеждат своите любимци по хуманен начин и подлежат на наказание при безотговорно поведение спрямо тях. За съжаление твърде малко са съвестните граждани, които регистрират своите любимци и разбират отговорността да се грижиш за някого. Работи се по актуализиране на Общинския регистър и приканване на гражданите, придобили домашен любимец, да направят необходимите постъпки за регистрацията му. Тази актуализация е необходима, защото в регистъра все още се водят кучета на възраст над 15 години, а е известно, че средната им продължителност на живот варира между 8-12 години, в зависимост от породата, килограмите, начина на отглеждане, физиологичните особености на индивидите и редица други фактори.
Следваща поставена задача пред Общинска администрация касае улавянето на безстопанствените животни и транспортирането им до ветеринарен кабинет или амбулатория за извършване на манипулациите. Залавянето на бездомните кучета се оказва трудна и в някои случаи дори непосилна задача, поради липсата на обучен специализиран персонал и материална база, която да е в съответствие с изискванията за хуманното отношение към животните. Трудност предизвиква и намирането на кандидат курсист, поради спецификата на работата, който да бъде изпратен за обучение и придобиване на умения и квалификация по залавяне на бездомни животни. Правоспособността и уменията, които курсистът ще придобие, ще легитимират неговите действия пред гражданите и обществеността, които в някои случаи не само не са съпричастни с проблема, който представляват бездомните животни, а понякога дори възпрепятстват самите дейности. Човек с такава квалификация ще е много полезен при овладяване на популацията на бездомните кучета и намаляване на техния брой.
Друга стъпка, насочена към решаване на проблема с бездомните кучета, е изграждане на амбулатория втора категория, която да даде възможност на ветеринарните лекари от общината да извършват необходимите манипулации. Тази стъпка изисква покриване на редица критерии за сградния фонд, инвентара за хирургичните дейности, съхранение на лекарствата, дезинфекция и редица други условия по уреждане на работния процес в учреждението. Това става ясно от отговора на Областния директор на БАБХ-Смолян. Самото изграждане на такава амбулатория ще бъде труден и бавен процес и ще допринесе за борбата с безстопанствените животни в дългосрочен план, но няма да допринесе за мигновеното справяне с проблема.
Отговори на останалите писма с искане за сътрудничество и съдействие между Община Златоград и приютите в Пловдив, Хасково, Кърджали, Стара Загора и фондация „Четири лапи” все още не са получени.
Проучват се и начините и условията, при които би могло да се изгради общински приют за кучета, изискванията на които трябва да отговаря, както и проектобюджет на необходимите средства за създаването му. Освен тези обстоятелства, за да функционира един приют, задължително е наемането на квалифицирани човешки ресурси – доктори, санитари и помощен персонал. Очевидно е, още на пръв прочит, че финансовите средства за реализирането на тази идея – изграждане и функциониране на приют, са сериозно предизвикателство към местния бюджет, дори на големи общини.

Дейностите свързани с проблемите с бездомните животни, както и недобросъвестното отглеждане на домашни любимци от гражданите, е общонационален проблем, който е наложително да се решава на държавно ниво.
Изпълнението на дейностите в тази област е трудно начинание поради спецификата на проблема, но хуманното отношение към животните е водещото при реализиране на каквито и да е мероприятия по решаване на регистрирания проблем. Всички заедно трябва да бъдем ангажирани и обединени, за да се справим с този наболял въпрос, който лесно се употребява за политически цели, но трудно се постига положителен резултат на практика, без усилията на всички институции и граждани.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
94
понеделник, 12 Април 2021
35
вторник, 09 Март 2021
172
сряда, 03 Март 2021
69

Актуално
Предстоящи събития