A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за поддържането на Гробищен парк Златоградсряда, 17 Юли 2019  445


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В отговор на питане на общински съветник, относно организацията и управлението на Гробищния парк в гр. Златоград, ви уведомявам, че в Общинска администрация Златоград има сключени договори с двама работници, със задължения за изкопаване на гробове и с двама за окосяване на трева, като последният е назначен на 01.07.2019г.
На 26.03.2019г., в съответствие с организираното традиционно пролетно почистване на Община Златоград, призовавахме жителите на гр. Златоград, чрез официалната ни интернет страница и регионална кабелна телевизия, да почистят гробните места, в гробищния парк на гр. Златоград, на починалите свои близки. Много малко бяха хората, които се отзоваха на този апел.
Финансовият анализ за дейността „Обредни домове и зали”, през последните години, запазва постоянната си тенденция за дофинансирането й със средства от общинския бюджет, в размер на близо 50%.
Заявявам, че благоустрояването и поддържането на гробищния терен в гр. Златоград е изключително важна дейност, за която местната власт осигурява човешки и финансов ресурс, независимо че тази дейност е неатрактивна и няма желаещи да работят точно на това работно място.
Важно е да отбележим, че личният принос и съпричастност за поддържането на добрия вид на Гробищния парк, са морален дълг и отговорност на всеки жител на гр. Златоград.С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития