A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за качеството на водата в шахтовите водоснабдителни кладенци към 10.03.2017г.петък, 10 Март 2017  1699

Резултатите от централната химико-бактериологична лаборатория към ВиК ЕООД от 09.03.2017 г. и 10.03.2017г. показват, че водата във водоснабдителните шахтови кладенци е годна за пиене и няма химични показатели в отклонение от пределно допустимите норми.
До нормализиране на ситуацията ще продължи водоподаване, към водоснабдителната мрежа за село Старцево и град Златоград, само от четвърти шахтов кладенец.
Състоянието на питейната вода се следи и при наличие на причина за съмнения в нейните качества, които биха застрашили здравето ни, своевременно ще бъде информирано населението за предприетите мерки.
Очакваме резултати и от изпратените паралелни проби в други акредитирани лаборатории. Общинска администрация ще продължи да предоставя официална информация за резултатите от провежданите анализи за качеството на водите при шахтовите кладенци и р. Върбица, както и за предприети последващи действия.


ПРИЛОЖЕНИE:
Протоколи от централната химико-бактериологична лаборатория към ВиК ЕООД от 09.03.2017 г. и 10.03.2017г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития