A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информация за Преброяване на населението и жилищния фонд 2011четвъртък, 07 Април 2011  1173

На 05.04.2011 г. в Областна администрация Смолян се проведе пресконференция, на която Областната преброителна комисия представи официално пред обществеността първоначални експресни данни от проведеното през месец февруари 2011 г. 17-то по ред Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.
Директорът на Териториалното статистическо бюро в гр. Смолян – г-жа Татяна Кацарова запозна присъстващите медии и представители на общинските преброителни комисии с конкретни данни за броя на населението, сградите, жилищата и домакинствата в страната и конкретно в област Смолян.
Към 01.02.2011 г. преброеното население в Република България е 7 351 234 души, като 120 567 от тях са преброени в област Смолян. В сравнение с данни от Преброяването през 2001 г., населението в област Смолян е намаляло с 19 499 души.
Област Смолян е 25-тата по население област в страната, като след нея се нареждат областите Търговище, Силистра и Видин, а гр. Смолян е най-малкият областен град в България. Населените места в областта са 242, от тях: градове – 8 и села – 234. В 7 населени места в област Смолян няма преброено население.
Преброяване 2011 г. протече на два етапа:
• Електронно преброяване / 1-9 февруари 2011 г. / и
• Традиционно преброяване /10-28 февруари 2011 г./


общини

Брой преброени по интернет жилища, домакинства и лица по общини

 % от броя на населението

жилища

домакинства

 лица

 общо

мъже

жени

Област Смолян

12619

13307

36650

17762

18888

30.4

БАНИТЕ

282

296

741

361

380

15.1

БОРИНО

201

225

688

349

339

19.0

ДЕВИН

1032

1102

2897

1398

1499

22.6

ДОСПАТ

453

501

1631

814

817

18.0

ЗЛАТОГРАД

1231

1298

3694

1798

1896

30.1

МАДАН

1157

1211

3440

1702

1738

28.4

НЕДЕЛИНО

370

389

1123

545

578

15.7

РУДОЗЕМ

874

919

2634

1275

1359

26.4

СМОЛЯН

6341

6659

17918

8639

9279

43.7

ЧЕПЕЛАРЕ

678

707

1884

881

1003

24.7 


В община Златоград са преброени  12 257 души, което по население я поставя  на трето място в област Смолян /след общините Смолян и Девин/.Население в област Смолян  по общини и пол към 01.03.2001 и към 01.02.2011 години

Общини

Население към 01.03.2001 г.

Население към 01.02.2011 г.

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

СМОЛЯН ОБЛАСТ

140 066

68 348

71 718

120 567

58 846

61 721

БАНИТЕ

6 765

3 252

3 513

4 895

2 342

2 553

БОРИНО

4 109

2 069

2 040

3 627

1 846

1 781

ДЕВИН

15 010

7 373

7 637

12 841

6 266

6 575

ДОСПАТ

10 276

5 164

5 112

9 057

4 534

4 523

ЗЛАТОГРАД

14 042

6 795

7 247

12 257

5 955

6 302

МАДАН

13 812

6 721

7 091

12 130

5 972

6 158

НЕДЕЛИНО

8 715

4 322

4 393

7 166

3 513

3 653

РУДОЗЕМ

10 875

5 308

5 567

9 984

4 928

5 056

СМОЛЯН

47 230

22 956

24 274

40 995

19 822

21 173

ЧЕПЕЛАРЕ

9 232

4 388

4 844

7 615

3 668

3 947


С преброените   7 166 души,  гр. Златоград е вторият по големина град в област Смолян, след административният център – гр. Смолянградове

Население в градовете в област Смолян към 01.02.2011 г.

Население
към 01.03.2001 г.

Население
към 01.02.2011 г.

Прираст

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

   ГР. СМОЛЯН

33091

16027

17064

30283

14612

15671

-2808

-1415

-1393

ГР. ЗЛАТОГРАД

7942

3765

4177

7166

3449

3717

-776

-316

-460

ГР. ДЕВИН

7548

3679

3869

6949

3336

3613

-599

-343

-256

ГР. МАДАН

6575

3228

3347

5716

2829

2887

-859

-399

-460

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

5670

2734

2936

5326

2600

2726

-344

-134

-210

ГР. НЕДЕЛИНО

5143

2519

2624

4542

2217

2325

-601

-302

-299

ГР. РУДОЗЕМ

4255

2072

2183

3716

1820

1896

-539

-252

-287

ГР. ДОСПАТ

2767

1373

1394

2404

1181

1223

-363

-192

-171

В община Златоград се намира второто по големина село в област Смолян – с. Старцево /2276 души/, а с. Долен /1317 души/ е на 7 място по население сред селата в област Смолян.

Населението до 18 навършени години в община Златоград е 1 739 души, а лицата от 18 до 64 години са 8 509 души или 69,42 % от общия брой преброени лица. Населението над 65 години е 2 009 души.Население по общини и възрастови групи към 01.02.2011 година

Общини

 Население към 01.02.2011 г.

Общо

0 – 17 години

18 – 64 години

65+ години

Смолян област

120 567

17 470

81 473

21 624

Баните

4 895

461

2 986

1 448

Борино

3 627

509

2 479

639

Девин

12 841

1 766

8 554

2 521

Доспат

9 057

1 431

6 349

1 277

Златоград

12 257

1 739

8 509

2 009

Мадан

12 130

1 825

8 462

1 843

Неделино

7 166

1 118

4 865

1 183

Рудозем

9 984

1 678

6 771

1 535

Смолян

40 995

5 967

27 625

7 403

Чепеларе

7 615

976

4 873

1 766


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 18 Юни 2021
5
сряда, 16 Юни 2021
28
сряда, 16 Юни 2021
27
петък, 11 Юни 2021
48

Актуално
Предстоящи събития