A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Генерален план за организация на движението в Златоградпетък, 09 Юни 2017  1121

Община Златоград възложи изготвяне на пълна проектна документация, технически проект (работни чертежи, детайли и технически спецификации за изпълнение на СМР) на Генерален план за организация на движение в град Златоград.
Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа, оформяне на трасета за непрекъснат и прекъснат транзит, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.
Проектът е изработен съобразно съществуващата улична мрежа на гр. Златоград, в обхвата на строителните (регулационните) градски граници.
Той определя основните трасета на товарното движение, кои зони или улици се забранят за такова движение или ще имат ограничения в теглото на МПС. Има промяна в предимствата в някои кръстовища, определени са и улиците с еднопосочно движение, улици, по които се забранява спирането и паркирането, улици в централната градска част, които ще са с възможност за паркиране (синя и зелена зона), улици или части от тях, в които скоростта на движение се намаля, жилищни зони, в които скоростта на движение се намаля до 30км/час, трасета на градския транспорт и трасета за движение на междуселищни автобусни линии.
В проекта на Генералния план са отразени съществуващи спирки и са посочени нови такива, отразени са и съществуващите пешеходни пътеки, поставени са нови повдигнати пешеходни пътеки. Поставени са нови пътни знаци на определени места в града. Отразени са рисковите кръстовища в града.
Проектната документация е налична за преглед в сградата на Общинска администрация Златоград, ет. 6, стая 9 – инж. Юли Хаджийски.
В срок до м. септември, тази година, очакваме вашите становища и препоръки!

Приложения:
1. Класификация на уличната мрежа;
2. Пешеходно движение, паркиране и междуселищни автобусни линии;
3. Посочност и предимства на движение;
4. Режим на движение;
5. Схема на съществуващи пътни знаци;
6. Товарно движение и автовлак;
7. Транзитно движение.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Класификация на уличната мрежа;
Пешеходно движение, паркиране и междуселищни автобусни линии;
Посочност и предимства на движение;
Режим на движение;
Схема на съществуващи пътни знаци;
Товарно движение и автовлак;
Транзитно движение


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития