A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Два блока в Златоград готови за саниране по националната програма за енергийна ефективноствторник, 24 Март 2015  599

Кметът Мирослав Янчев и Областният управител Недялко Славов подписаха два договора с Българската банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност. Одобрените два блока съставляват почти 8 987 кв.м разгъната застроена площ и са свързани с бита на близо 90 домакинства. По този начин Община Златоград се надява да подобри начина им на живот, да редуцира разходите за електричество през летния и зимния период, като същевременно създаде и по-добър облик на сградите и пространството около тях.
Подписани са и още два двустранни договора със Сдружение на собствениците, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост и изискванията на програмата. Предстои одобрение от страна на Областния управител и Българската банка за развитие, за осигуряване на необходимото финансиране.
В град Златоград има 9 блока, отговарящи на изискванията за безплатно саниране, подмяна на дограма, хидро- и топлоизолация на покривното пространство. Община Златоград апелира и останалите съсобственици на 5-те блока да се сдружат и да се включат за участие в програмата.
Предстои процедура по ЗОП за енергийни и конструктивни обследвания, за да се пристъпи към реално изпълнение на строително-монтажните работи.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития