A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Допълнителни средства за патронажна грижа получава Община Златоградпонеделник, 06 Април 2020  198

Допълнителни средства за патронажна грижа получава Община ЗлатоградУважаеми жители на Община Златоград,
Управляващият орган на ОПРЧР предостави на Община Златоград допълнителни средства, в размер на 75 210 лв., като водеща организация по проект „С грижа за хората в нужда”. Предвидено е финансиране и за нашия партньор - Община Чепеларе, в размер на 47 415 лв.
С допълнителното финансиране се осигуряват, почасово, грижи в пандемичната ситуация на още 46 лица от Община Златоград и 29 лица от Община Чепеларе - общо 75 лица от следните групи жители на общините:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания;
• Възрастни в риск.
„Възрастен в риск” е лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот. В тази категория попада и лице или член на семейството му, което е поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотен родител с дете и/или деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си само.
Подборът на потребителите ще бъде извършен от общините, съобразно наличната информация и заявена необходимост от нуждаещи се лица на територията на съответната община.
Услугите, които ще могат да получават потребителите са: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
По проекта ще бъдат наети домашни помощници, които да предоставят услугите на потребителите по компонент 3.
Информация за дейностите по Компонент 3 може да получавате от интернет страницата на съответната община, а за Община Златоград и от Николай Шопов – Директор на ЦСРИ и ръководител на проекта – тел. 0894744396.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития