A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Добри практики между МИГ „Златоград-Рудозем-Неделино-Мадан” и МИГ „Ауербергланд”, Германия.събота, 07 Февруари 2009  1435

Добри практики между МИГ „Златоград-Рудозем-Неделино-Мадан” и МИГ „Ауербергланд”, Германия.

На 06.02.2009 г. в град Златоград се проведе работна среща за обмяна на опит и набелязване на добри практики между потенциалната МИГ „Златоград-Рудозем-Неделино-Мадан” и МИГ „Ауербергланд”, Германия. Срещата бе продължение на 4 дневно обучение „Подходът ЛИДЕР – Организация и мениджмънт на една местна инициативна група (МИГ)”, организирано от „Германско дружество за Техническо сътрудничество” (GTZ).

В работната среща взеха участие г-н Рейнхард Валк – мениджър на МИГ „Ауербергланд” и г-н Томас Вейнгер – консултант и експерт по Регионално развитие на селските райони и подхода „Лидер”, представители на местната власт на община Златоград, представители на бизнеса и НПО, местни медии, както и представители на потенциалната МИГ от общините Рудозем, Мадан и Неделино.

На тази среща координаторът на проектното предложение за учредяване на местна инициативна група „Златоград-Рудозем-Неделино-Мадан”, представи свършеното до момента и набеляза общите стъпки, които предстои да бъдат извървени по пътя към създаването на работеща стратегия и успешни проекти, в рамките на подхода Лидер.

Г- н Рейнхард Валк представи МИГ Ауербергланд - една успешно работеща МИГ в Р.Германия, провинция Бавария. Г-н Валк разказа за успешни проекти в сферите култура, туризъм, превенция от наводнения и транс-национално сътрудничество, той сподели, че трябва да се търси финансиране на проектите от няколко източника, „…успешната МИГ е тази, която не е зависима само от програмата Лидер”.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития