A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Днес официално бе открита новата учебна 2013-2014 година.понеделник, 16 Септември 2013  98385 първокласника тържествено и с вълнение прекрачиха прага на родното училище в училищата на територията на община Златоград.
Първият училищен звънец удари в 6 училища, от които две са защитени, едно средищно, две общообразователни училища и една професионална гимназия.
За нормалното протичане на учебния процес, община Златоград осигурява организиран транспорт за децата до 16 годишна възраст, подлежащи на задължително обучение, които не живеят в Златоград.
С оглед изпълнението на политиката на местната власт за въвеждане на енергоефективни мерки в сгради-общинска собственост, общината започна саниране на двете градски училища - СОУ „Антим I” и ОУ „Васил Левски”, като ремонтните дейности се извършват с финансовата подкрепа на Международен фонд „Козлодуй”.
Предстоят подобни благоустроителни мероприятия и в четири от детските градини на територията на община Златоград, със средства от Програмата за хуманитарна помощ към посолството на Съединените Американски щати.

Кметът на община Златоград пожела на всички учители и ученици в община Златоград спорна нова учебна година!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития