A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Директорът на Басейнова дирекция Пловдив Атанаска Тунтова посети новоизграждащите се детски площадки в Златоградпонеделник, 20 Юни 2011  1278

Директорът на Басейнова дирекция Пловдив  Атанаска Тунтова посети  новоизграждащите се детски площадки в ЗлатоградДиректорът на Басейнова дирекция Пловдив Атанаска Тунтова посети новоизграждащите се детски площадки в Златоград. Кметът на общината Мирослав Янчев запозна госпожа Тунтова с хода на изграждането им и последващото опазване и стопанисване на съоръженията. Тяхната реализация е резултат от обявената и финансирана от МОСВ и ПУДООС Национална кампания „За чиста околна среда” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”.
Проектът на община Златоград е финансиран в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.
Министерството на околната среда и водите възстанови традиционния конкурс за финансиране от ПУДООС на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” за общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини. Темата на конкурса тази година беше „Обичам природата – и аз участвам” и се проведе, като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития