A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Демонстрация на нов метод на „асфалтови кърпежи по пътно платно”понеделник, 13 Септември 2010  1297

Демонстрация на нов метод на „асфалтови кърпежи по пътно платно”Нов метод на „асфалтови кърпежи по пътно платно” бе демонстриран по уличната мрежа в Златоград. В сравнение с традиционните работи този метод е по-бърз, по-евтин, екологичен и качествен от традиционните. Той се основава на струйно-инжекционно впръскване на смес от битумна емулсия и фракция от трошен камък за пълнител. Уплътняването е от долу на горе, като необходимата плътност се получава от високата скорост на впръскване на частиците на агрегата и емулсията. Новият материал се включва към съществуващата настилка с изключителна компактност, без да причинява следващи разрушения на пътната основа, както е при конвенционалните методи. Извършва се със специализирана машина с висока производителност, която извършва асфалтови ремонти и строителни работи по студена, струйно-нагнетателна технология, при която не се налага валиране. Резултатът е изравнена, запечатана повърхност, която бързо се смесва със съществуващата настилка. Ремонтът приключва за няколко минути и пътят е готов за трафик веднага. Гаранцията е две години.
Тази технология е широко използвана в световен мащаб и отговаря на необходимите норми и стандарти.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития