A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Читалище от община Златоград ще получи финансиране от ПРСРпетък, 22 Март 2013  998

Държавен фонд „Земеделие” одобри 5 проекта по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Общият размер на субсидията за петте проекта е 3 699 159 млн. лв. Сред предложенията, спечелили финансиране, е и това на читалище „Прогрес 1939” в с. Старцево, общ. Златоград. Читалището ще бъде ремонтирано със средства, осигурени от бюджета на Мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития