A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Българо-гръцка работна среща се състоя в гръцкия град Хрисуполипонеделник, 01 Декември 2014  836

Българо-гръцка работна среща се състоя в гръцкия град ХрисуполиКметът на Община Златоград-Мирослав Янчев представи пред Кмета на Община Нестос готовността на Община Златоград да участва с проектни идеи в различни трансгранични програми между България и Гърция. По покана на Кмета на Община Нестос – г-н Цобанопулос, работната среща се състоя в побратимения на Златоград гръцки град Хрисуполи. На тази среща се определи съвместен работен екип от гръцки и български експерти, който да подготви общи проектни предложения, с които двете общини да кандидатстват за финансиране по програми на Европейския съюз.
Кметът Янчев представи следните идеи, за които Община Златоград разполага с готови работни проекти:
• „Рехабилитация и благоустрояване на улици в Община Златоград”;
• „Изграждане на трансграничен бизнес център в Златоград за обмяна на добри практики и подкрепа на икономическото сътрудничество в региона”;
• „Изграждане на Комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти втора фаза”;
• „Изграждане на многофункционални спортни площадки за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис в Община Златоград”;
• „Изграждане на кръгово движение и паркинг”;
• „Интегрирано използване на термо-минералната вода, съсредоточена в геотермалното находище Ерма река-Елидже”;
• „Благоустрояване на кооперативния пазар и района около него”;
• „Енергоефективна модернизация на уличното осветление в гр. Златоград”.
След проведената дискусия, съвместно с експертите от Община Нестос, се маркираха четири основни проектни предложения, около които да се съсредоточат усилията на двете местни власти: „Рехабилитация и благоустрояване на улици в трансграничния регион”, „Изграждане на многофункционални спортни площадки в трансграничния регион”, „Благоустрояване на кооперативни пазари и районите около тях”, „Енергоефективна модернизация на уличното осветление в двете побратимени общини”.
Кметът Цобанопулос заяви, че към края на месец януари 2015 година отново ще организира подобна работна среща с цел да се проследи напредъка по изготвянето на съвместните проектни предложения.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
50

Актуално
Предстоящи събития