A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Анкета - Как да изглежда новата Стратегия на МИГ Кирково-Златоград?вторник, 09 Май 2023  172

МИГ Кирково-Златоград подготвя Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на двете общини, за новия програмен период ( до 2027 г.). Максималният планиран ресурс за финансиране  по нея е около  10 млн. лв. (с 50% повече от предходния период).    По този повод, за нас е от изключителна важност Вашето мнение за  проектите, мерките и инвестициите, където да бъдат насочени тези проекти чрез МИГ.  Моля да  изразете Вашето мнение, като  попълните анкетата  онлайн: 

https://www.surveymonkey.com/r/3B68MLW

 Предварително благодаря  за проявената ангажираност!

 Екип на МИГ Кирково-Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития