A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЧНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ СЕ ПРЕДСТАВИХА НА СРЕЩИ В ЗЛАТОГРАДпетък, 21 Април 2017  462

На 19 и 20 април 2017 година, в град Златоград, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Златоград, организира срещи на тема „Превенция на зависимостите при подрастващите – новите дизайнерски дроги”. Лектор беше д-р Иван Добринов – психиатър, завеждащ отделение по зависимости в Държавна психиатрична болница, град Раднево. Срещите бяха част от мероприятията, залегнали в превантивната работа на Местната комисия за 2017 г.
На срещите присъстваха директори на училища, учители, ученици, медицински сестри от образователните институции, социални и образователни центрове и представители на различни институции от Община Златоград.
Д-р Добринов запозна аудиторията с новите опасности, които все повече навлизат сред подрастващите известни като „Дизайнерски дроги”. Тийнейджърите в България употребяват предимно марихуана и амфетамини, като най-големия проблем при тях е, че се появяват все повече видове, които се смесват с други химически вещества, нанасящи непоправими щети върху здравето на подрастващите. В България са познати около 400 вида, като всяка седмица излиза нов вид наркотик. Преди 25 години е имало около 20-30 вида наркотични вещества, но сега пазара се развива много бързо. Доктор Добринов представи отражението на психоактивните вещества върху психиката на човека, както и влиянието като цяло върху тялото и организма. Обясни симптоматиката при употребата на различни наркотични вещества. Той запозна аудиторията със случаи от ежедневната му работа в отделението по зависимости, което предизвика голям интерес сред аудиторията.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития