A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

НовиниСЪОБЩЕНИЕ

вторник, 29 Ноември 2022  213
Уважаеми съграждани, в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

110 години свободен Златоград

понеделник, 21 Ноември 2022  93
Празничните мероприятия започнаха с Тържествено заседание на Общински съвет Златоград, на което изпълнителният директор на Местна инициативна група Кирково-Златоград г-н Пламен Чингаров връчи на кмета на Община Златоград Мирослав Янчев...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

понеделник, 21 Ноември 2022  146
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, На този ден, преди 110 години, Златоград постига своята свобода и пълна независимост, като по този начин успява да възстанови справедливостта - да бъде пълноправен член на българската държава, с ясна българска самоосъзнатост и самоопределеност!

ПОКАНА

вторник, 15 Ноември 2022  284
Уважаеми съграждани и гости на Златоград, На 21 ноември 2022 година се навършват 110 години от Освобождението на Златоградския край от османско робство и освещаване на първото българско знаме тук. Честванията и инициативите, които ще се проведат в Златоград, са свързани и с отбелязването на 110 години от освободителната Балканска война. Заповядайте на празника, нека заедно го споделим. Празничните мероприятия ще се проведат при следната програма:

ПРИКАЗНА КОЛЕДА В ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

петък, 11 Ноември 2022  342
Златоград те кани... приказка една, да прочетеш на своята душа! Сред бяла светлина и уютна красота, намери Вълшебна Tоплина...

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 10 Ноември 2022  75
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Информираме Ви, че Община Златоград подготвя Проект "Топъл обяд в Община Златоград”. Социалната услуга „Топъл обяд“ ще се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“. Заявления за ползване на социалната услуга се подават в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград, ул. „Славей“ 1.

ПОКАНА

сряда, 09 Ноември 2022  845
за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

вторник, 01 Ноември 2022  167
Втори прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Кметът на Община Златоград осигури финансиране за асфалтиране на участък от ул. „Христо Ботев“ в гр. Златоград

четвъртък, 27 Октомври 2022  81
Кметът на Община Златоград подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на СМР, строителен и авторски надзор, за реализацията на обект „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Христо Ботев“, гр. Златоград от о.т. 968 до о.т. 790“, с дължина 541 м. Предоставено е частично финансиране на обекта, чиято стойност възлиза на 404 652 лева с ДДС. 

В очакване на Коледа...

сряда, 26 Октомври 2022  125
През месец декември 2021 г. се проведе първият Коледен базар в Златоград, който се случи благодарение на успешното сътрудничество между местната власт и бизнеса.  Магическата атмосфера посрещна жители и гости на града с аромат на греяно вино, коледни сладкиши, топъл шоколад и създаде незабравимо преживяване на всички, търсещи Коледния дух. Декември е магически месец, а част от магиите се случват на сцената на Коледния базар в Златоград!

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 25 Октомври 2022  96
След дадени указания от страна на Министерство на културата и Община Златоград, от вчера започнаха дейности за облекчаване натоварването на сграда-паметник на културата, на ул. “Беловидово”, град Златоград.  Указано е свалянето на керемиди от стрехите, стабилизиране на зоната на компрометирания прозорец на северната фасада и частично сваляне на фасадния зид на ниската част от сградата. В тази връзка, за времето от 25.10 до 27.10.2022г., е въведено ограничение в предвижването по ул.”Беловидово” в близост до сградата.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 14 Октомври 2022  116
Уважаеми жители на Община Златоград, Всеки понеделник, от 10.00 часа, ще се провежда приемен ден на Кмета на Община Златоград. Призовавам жителите на общината да се възползват от възможността да поставят въпросите или проблемите си и да търсим решение заедно

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 13 Октомври 2022  68
Уважаеми жители на Община Златоград, На 15 септември 2022 г. стартира кампания за поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъба) на деца от 5 до 8 годишна възраст, която е част от програмата на Министерство на здравеопазването – „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България“. Кампанията се провежда за единадесета поредна година и тази година ще продължи до 02 декември.

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 13 Октомври 2022  71
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с нормалното протичане на Балканска скариада на 15.10.2022 г. (събота), от 10,00 до 14,00 часа, се затварят за движение на моторни превозни средства улица „Стефан Стамболов” - в участъка от къща за гости „Лили” до сградата на Ел. подстанция – Златоград; свързващите отсечки между улиците „Ахрида” и „Стефан Стамболов” и улица „Ахрида” - в участъка от паркинга към Музей на просветното дело в гр. Златоград към заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък”.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 10 Октомври 2022  44
Уважаеми жители на Община Златоград, Всеки понеделник, от 10.00 часа, ще се провежда приемен ден на Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев. Призовавам жителите на общината да се възползват от възможността да поставят въпросите или проблемите си и да търсим решение заедно. 

КОНКУРС  ЗА „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“  

понеделник, 10 Октомври 2022  109
С идея да се представи община Златоград през погледа на учениците, обявяваме конкурс за създаване на видеоклип на тема: „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“.   Конкурсът се организира по повод празника на града - 21 ноември, когато ще честваме 110 години от освобождението си. Целта на местната власт е, чрез конкурса, да подкрепи и популяризира ученическото творчество и креативност.    Участниците в конкурса следва да създадат видеоклип, с продължителност до 2 минути, който да представи, през техния поглед, Златоград и околностите, природни, културни, исторически забележителности и градска среда, както и всичко друго, с което те биха промотирали Златоград пред света.

Златоградски самодейци с отлично представяне на национален фестивал

понеделник, 10 Октомври 2022  106
Група за стари градски песни „Златен полъх” и клуб „Първи на хорото” при ОНЧ „Просвета-1908“ гр. Златоград участваха в Пети национален фестивал на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени” – Панагюрище 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 04 Октомври 2022  252
Уважаеми съграждани,             В информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

събота, 01 Октомври 2022  106
Втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА

сряда, 28 Септември 2022  68
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Златоград, съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие, организират младежки форум театър „Под влияние“ на 01.10.2022 г. (събота).

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 23 Септември 2022  78
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с нормалното протичане на Делюви празници 2022 и възстановката „Един пазарен ден отпреди 100 години” на 24.09.2022 г. (събота), от 10,00 до 13,30 часа се затварят за движение на моторни превозни средства улица „Стефан Стамболов” - в участъка от къща за гости „Лили” до сградата на Ел. подстанция – Златоград; свързващите отсечки между улиците „Ахрида” и „Стефан Стамболов” и улица „Ахрида” - в участъка от паркинга към Музейна сбирка  на просветното дело в гр. Златоград към заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък”. Приканваме жителите на гр. Златоград, в деня на празника, да не използват личните си автомобили за придвижване в Стария град, с цел облекчаване на натовареността от МПС по време на провеждане на мероприятието. Предварително благодарим за проявеното разбиране.

Отличени ученици от Златоград участваха в Международна конференция за лидери

понеделник, 19 Септември 2022  104
Гамзе Ерай и Йордана Кундева, възпитаници на СУ "Антим I" гр. Златоград, взеха участие в шестдневна Национална конференция за млади лидери в гр. София. На конференцията бяха поканени изявени ученици, със спечелени награди в различни области на науката, на възраст от 4 до 8 клас. Целта на международната среща е децата да разгънат своя потенциал, да развиват таланта и способностите си, да да се превърнат в носители на иновативни решения и промени.

Заповядайте на К3Ултра

сряда, 14 Септември 2022  206
Само броени дни остават до старта на четвъртото издание на ултрамаратона „К3 Ултра“. За първи път тази година има ново състезателно трасе, което ще завърши там, от където започват останалите дистанции - в Златоград. Стартът му ще бъде даден в гр. Мадан, а дистанция е 43 км. И тази година участниците ще открият красотата на Родопите, ще се насладят на  неповторими гледки и живописни пътеки.  Заповядайте на 17 септември, на централния площад в Златоград, да споделим заедно с ултрамаратонците старта, финала и награждаването на победителите.

Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоград

сряда, 14 Септември 2022  378
Днес, със символична първа копка и водосвет за здраве и безаварийна работа, поставихме началото на проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

вторник, 13 Септември 2022  212
Община Златоград за поредна година подкрепя кампанията на bTV Media Group „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“, която ще се проведе на 17 септември 2022 година. Тази година най-мащабната национална доброволческа инициатива у нас – “Да изчистим България заедно”, ще се проведе под надслов “Подай ръка на природата”.

ЗОВ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ

вторник, 13 Септември 2022  67
Уважаеми жители на Община Златоград, След опустошителните наводнения в Община Карлово, всички институции и граждани обединяват усилия за подкрепа на засегнатото население. Помощта, която ще бъде предоставяна, ще се координира от Националното сдружение на общините в Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 13 Септември 2022  81
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 16.09.2022 г., /петък/, на площада в град Златоград, от 17:30 ч. ще се проведе фестивал „Златна кухня“. Той е в рамките на Проект BG06RDNP001-19.202-0013-C01 „Златната кухня на Златоград - Кирково" по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие "МИГ Кирково – Златоград...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 02 Септември 2022  82
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.    

петък, 02 Септември 2022  35
До 30 септември 2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Златоград. На 02.09.2022г. Кмета на община Златоград подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0012 „Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград в условията на COVID-19“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Септември 2022  103
ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.588 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Септември 2022  83
Местна инициативна група Кирково - Златоград, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПОКАНА

четвъртък, 25 Август 2022  116
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, На 27 август ще се проведе традиционният празник на село Ерма река.  Подготвена е богата празнична програма с участието на местни самодейци и гостуващи изпълнители! Заповядайте!

ОБЯВЛЕНИЕ

сряда, 24 Август 2022  84
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ ”Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД

Здравнонеосигурени жители на Община Златоград могат да подават декларация за несъгласие да стават донори

понеделник, 15 Август 2022  57
Жители на Община Златоград, които са с постоянен адрес в общината и са с прекъснати здравноосигурителни права, неосигурени и без общопрактикуващ лекар могат да изразят писмено несъгласие за вземане на органи, клетки и тъкани след смъртта си, съгласно чл.20, ал.5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

ПОКАНА

вторник, 26 Юли 2022  437
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, На 19 и 20 август ще се проведе вече традиционният празник на село Старцево.  Жителите му ще почерпят с традиционни старцевски ястия! Ще се играе на живо автентична старцевска женилка (сватба)! За доброто настроение на всички ще се погрижат Виевската фолк група, гръцкият изпълнител Диогенис, танцова формация „Елика“ и младите таланти на Старцево! Заповядайте!

Пътуващ кино фестивал „Танцово кино на път из България“ гостува в Златоград

понеделник, 25 Юли 2022  210
На 01.08.2022 г., от 18.00 часа, в Читалище „Просвета 1908“ гр. Златоград ще има безплатна прожекция от пътуващия кино фестивал „Танцово кино на път из България”. Това е пътуващ кино фестивал, чиято мисия е да популяризира жанра на танцовото кино в по-малките населени места в България. Фестивалът се провежда за втора поредна година и е част от проекта „Фокус Кино Танц” на фондация „Човек с шапка”, чиято дейност е в сферата на съвременния танц и танцовото кино. Заповядайте!

Провеждане на XVI Лятна академия за изкуство и млади таланти „Огънят на Орфей“ в Община Златоград 

понеделник, 11 Юли 2022  160
 В периода 08 - 17 август 2022 г., Община Златоград отново ще бъде домакин и партньор в провеждането на XVI Международна лятна академия за изкуство и млади таланти „Огънят на Орфей“.    Академията дава шанс за обучение, изява и творческо общуване на талантливи деца и възрастни.  Предвижда се Лятната академия да създаде няколко творчески класове: литературно творчество, театър, изобразително изкуство, пиано и китара. Преподавателите в творческите и майсторски класове са известни изпълнители, творци и педагози, участващи активно в културния живот на България и Европа.

Нов автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци ще обслужва жителите на Община Златоград

сряда, 06 Юли 2022  163
Община Златоград придоби нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци, с който целим да подобрим качеството на предлаганата услуга за жителите на общината, а също така и да оптимизираме разходите, свързани с дейностите по управление на отпадъците.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 04 Юли 2022  49
Уважаеми съграждани, Уведомяваме ви, че безплатните профилактични очни прегледи за диабетици, членове на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“, които бяха насрочени за днес, се отменят, поради технически проблем. След отстраняване на проблема ще ви уведомим своевременно за дата и час за извършване на прегледите.

Община Златоград получи награда от Фонд „Флаг“

понеделник, 04 Юли 2022  128
На 30 юни Фонд ФЛАГ отбеляза 15 години от създаването си. На събитието бяха представени резултатите, които в годините го утвърждават като лоялен, търсен и предпочитан механизъм за подпомагане успешната реализация на инфраструктурни проекти и на програмите на местните власти. 240 от 265 общини в България са партньори на Фонда, защото мисията му е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности. 

Спортният празник „Шампион на шампионите 2022” завърши 

понеделник, 04 Юли 2022  169
В продължение на девет дни Златоград бе домакин на футболни срещи, в които взеха участие стотици деца от цяла България, както и за пръв път гости от съседния ни гръцки град Ксанти. Малките шампиони показаха нестихващ ентусиазъм, умения и талант, създадоха много настроение и емоции у всички зрители и любители на футболната игра. 

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

понеделник, 04 Юли 2022  121
ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.571 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Николай Илчевски гостува в Златоград

вторник, 28 Юни 2022  339
Уважаеми съграждани, На 01.07.2022 г. в Златоград ще гостува съвременният български писател Николай Илчевски. Автор е на 10 книги, от които общият тираж на продажбите е близо 20 000 копия. Негови заглавия са „Десет приказки, които разтърсиха света”, „Ръководство за половозрели безделници” „Коляното на стоножката”, „ 500 патагонизма”, „Записки от селската кръчма“, „Крадецът на слама“ и др. 

Безплатни профилактични очни прегледи ще се извършат за диабетици от Община Златоград, членове на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“

вторник, 28 Юни 2022  65
На 04.07.2022 г. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ организира безплатни профилактични очни прегледи за диабетици, членове на асоциацията, от Община Златоград.   Прегледите ще се осъществят от медицински специалисти в оборудван мобилен медицински микробус, чрез апаратура, предоставена от Bayer.  Медицинският микробус ще бъде позициониран на паркинга на Община Златоград. Прегледите са планирани да стартират от 9.00 часа на 04.07.2022 г. (понеделник).

Процедура за избор на финансова или кредитна институция

понеделник, 27 Юни 2022  300
Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ДО 9 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.    

петък, 17 Юни 2022  31
До 9 септември 2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Златоград. На 17.06.2022г. Кмета на община Златоград подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0012 „Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград в условията на COVID-19“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 14 Юни 2022  80
Уважаеми съграждани, Информираме ви, че на 16.06.2022 г. (четвъртък), ще се проведат следните дейности: 1. Дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 06.00 часа на 16.06.2022 г.  Влизането в обработените терени е забранено!

Лято в Златоград с атрактивни инициативи и мероприятия

вторник, 07 Юни 2022  157
На 18 и 19 август, за пръв път на територията на Област Смолян, ще се организира зрелищно състезание по Кикбокс, стил К1, за деца и мъже – „Делю хайдутин“ На Централния площад, пред паметника на златоградския герой Делю хайдутин, ще бъде разположен ринг, на който ще си дадат среща едни от най-добрите бойци на България и Гърция. Гала вечерта на 19 август предвижда редица срещи, които под зареждащо музикално и светлинно оформление, ще превърнат центъра на града в своеобразна арена на издръжливостта, силните характери, бойния дух и здрава дисциплина.

"Ще те накарам да се влюбиш"

понеделник, 06 Юни 2022  122
На 15 юни 2022 г. (сряда), от 18:00 часа, в залата на Народно читалище „Просвета – 1908” гр. Златоград, ще бъде представен спектакълът на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” гр. Смолян - „Ще те накарам да се влюбиш” по Недялко Йорданов. Представление с много песни, мултимедия и високоволтов рок, „Ще те накарам да се влюбиш“, разказва лична история за изгубени в хаоса, ранени от болката на отхвърлянето, отчуждението, жестокостта, бездушието, както и за единствения възможен изход - любовта. 

„Бъди активен, а не агресивен!“

петък, 03 Юни 2022  371
По инициатива на МКБППМН, в централната градска част на града бяха доставени и монтирани паркинг-стойки за велосипеди, които да се използват през пролетно-летния сезон от всички велосипедисти. Идеята на инициативата е да се провокират учениците към активност и повече движение чрез придвижване с велосипеди през лятната ваканция. По този начин ще се даде възможност, всеки който желае да прекара свободното си време на площада, сред парковите пространства и алеи, да използва съоръженията за игра на открито, да се придвижва от вкъщи с велосипед и да има място, на което да го постави безопасно и отговорно. Монтирането на паркинг-стойките за велосипеди е част от лятната кампания на МКБППМН „Бъди активен, а не агресивен!“

Актуално
Предстоящи събития