A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

НовиниСтартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г.

петък, 10 Февруари 2023  131
От 08.02.2023 г. стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, както и данък върху превозните средства и туристически данък за 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

петък, 10 Февруари 2023  290
Уважаеми жители на Община Златоград, Уведомяваме ви за настъпилите промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.)

145 години от първото си освобождение отбеляза Златоград

вторник, 31 Януари 2023  148
Днес отбелязахме 145 години от първото освобождение на Златоград. На днешната дата, през 1878 г., генерал Черевин влиза победоносно с войската си в Златоград и градът усеща емоцията на свободата.  Кметът на Община Златоград г-н Мирослав Янчев приветства присъстващите и сподели колко е важно „Да поддържаме жив спомена за святото дело на предците ни, да научим децата си да милеят за нашето – българското! Това, което в миналото са бранили с цената на живота си! За да ни има!“

ПОКАНА

четвъртък, 26 Януари 2023  104
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Тази година се навършват 145 години от първото Освобождение на град Златоград. По повод годишнината, на 31.01.2023 г. (вторник), в 11.00 часа, тържествено ще се поднесат венци...

Създаде се младежки съвет в Община Златоград

вторник, 24 Януари 2023  195
След срещата си с кмета на Община Златоград, проведена в края на миналата година, ученици от общината поканиха, на разговор, г-н Мирослав Янчев, за да му представят своите идеи за интересно оползотворяване на свободното време на младите хора в малкия  град. Младежите презентираха различни теми, които впечатлиха кмета и предизвикаха оживен разговор. Учениците изразиха готовността си да бъдат обществено ангажирани и  сформираха младежки съвет,  който активно да участва в различни  работни срещи, инициирани от местната власт. 

П О К А Н А

четвъртък, 12 Януари 2023  121
важаеми жители и гости на Община Златоград, На 15 януари 2023 година се навършват 13 години от официалното откриване на ГКПП Златоград – Термес - Ксанти. По повод годишнината, на 15.01.2023 г. /неделя/, в 12.00 часа, ще се отслужи тържествен водосвет в параклиса „Свети равноапостоли Константин и Елена”, за безаварийно пътуване по транспортната връзка между Република България и Република Гърция. Отправяме покана към всички, които желаят, да посетят водосвета.

Богоявление в Златоград

петък, 06 Януари 2023  222
Днес, на Йордановден, много златоградчани и гости на града се събраха на един от мостовете на река Върбица, за да участват заедно в тържествения водосвет, отслужен от отец Виктор и освещаването на водата. По традиция и тази година най-смелите се включиха в борбата за кръста. Три млади момчета премериха сили в студените води на река Върбица.

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 04 Януари 2023  152
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,             Стартира  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

ИНФОРМАЦИЯ

вторник, 03 Януари 2023  221
От 03.01.2023 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга „Грижа в дома“ по Проект BG05SFPR002-2.001-0057-C01 „Грижа в дома в община Златоград“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

петък, 30 Декември 2022  57
Уважаеми госпожи и господа, Уведомяваме ви, че във връзка с годишното приключване на отчетната 2022 г., на 03.01.2023 г. дирекция „Местни данъци и такси” при Общинска администрация Златоград, няма да работи с клиенти от 08:00 ч. до 13:00 ч.

Удължен период за прием по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград

петък, 30 Декември 2022  108
С решение на УС на МИГ Кирково-Златоград е удължен приема на проектни предложения по мярка 4,2 от местната Стратегия. Тези проекти са предназначени за преработка, предлагане на пазара, маркетинг и развитие на земеделски продукти.

ПОКАНА

сряда, 14 Декември 2022  293
за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

Грижа в дома в община Златоград

понеделник, 12 Декември 2022  209
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Днес, Кметът на Община Златоград подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0057-C01 за изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Златоград“. Безвъзмездната помощ се финансира по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

четвъртък, 08 Декември 2022  208
В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, в месец декември 2022 г. приключи основният ремонт на сградата на здравната служба в село Долен. Стойността на ремонтните дейности е 124 590 лева.

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 01 Декември 2022  110
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Информираме ви, че от 01.12.2022 г. стартира предоставянето на услугата „Топъл обяд“ на 135 лица и семейства без доходи или с ниски доходи, във всички населени места на територията на Община Златоград.  Социалната услуга „Топъл обяд“ се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд “BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Декември 2022  183
Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 29 Ноември 2022  265
Уважаеми съграждани, в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

110 години свободен Златоград

понеделник, 21 Ноември 2022  112
Празничните мероприятия започнаха с Тържествено заседание на Общински съвет Златоград, на което изпълнителният директор на Местна инициативна група Кирково-Златоград г-н Пламен Чингаров връчи на кмета на Община Златоград Мирослав Янчев...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

понеделник, 21 Ноември 2022  199
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, На този ден, преди 110 години, Златоград постига своята свобода и пълна независимост, като по този начин успява да възстанови справедливостта - да бъде пълноправен член на българската държава, с ясна българска самоосъзнатост и самоопределеност!

ПОКАНА

вторник, 15 Ноември 2022  344
Уважаеми съграждани и гости на Златоград, На 21 ноември 2022 година се навършват 110 години от Освобождението на Златоградския край от османско робство и освещаване на първото българско знаме тук. Честванията и инициативите, които ще се проведат в Златоград, са свързани и с отбелязването на 110 години от освободителната Балканска война. Заповядайте на празника, нека заедно го споделим. Празничните мероприятия ще се проведат при следната програма:

ПРИКАЗНА КОЛЕДА В ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

петък, 11 Ноември 2022  397
Златоград те кани... приказка една, да прочетеш на своята душа! Сред бяла светлина и уютна красота, намери Вълшебна Tоплина...

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 10 Ноември 2022  96
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Информираме Ви, че Община Златоград подготвя Проект "Топъл обяд в Община Златоград”. Социалната услуга „Топъл обяд“ ще се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“. Заявления за ползване на социалната услуга се подават в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград, ул. „Славей“ 1.

ПОКАНА

сряда, 09 Ноември 2022  931
за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

вторник, 01 Ноември 2022  208
Втори прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Кметът на Община Златоград осигури финансиране за асфалтиране на участък от ул. „Христо Ботев“ в гр. Златоград

четвъртък, 27 Октомври 2022  93
Кметът на Община Златоград подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на СМР, строителен и авторски надзор, за реализацията на обект „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Христо Ботев“, гр. Златоград от о.т. 968 до о.т. 790“, с дължина 541 м. Предоставено е частично финансиране на обекта, чиято стойност възлиза на 404 652 лева с ДДС. 

В очакване на Коледа...

сряда, 26 Октомври 2022  145
През месец декември 2021 г. се проведе първият Коледен базар в Златоград, който се случи благодарение на успешното сътрудничество между местната власт и бизнеса.  Магическата атмосфера посрещна жители и гости на града с аромат на греяно вино, коледни сладкиши, топъл шоколад и създаде незабравимо преживяване на всички, търсещи Коледния дух. Декември е магически месец, а част от магиите се случват на сцената на Коледния базар в Златоград!

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 25 Октомври 2022  122
След дадени указания от страна на Министерство на културата и Община Златоград, от вчера започнаха дейности за облекчаване натоварването на сграда-паметник на културата, на ул. “Беловидово”, град Златоград.  Указано е свалянето на керемиди от стрехите, стабилизиране на зоната на компрометирания прозорец на северната фасада и частично сваляне на фасадния зид на ниската част от сградата. В тази връзка, за времето от 25.10 до 27.10.2022г., е въведено ограничение в предвижването по ул.”Беловидово” в близост до сградата.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 14 Октомври 2022  133
Уважаеми жители на Община Златоград, Всеки понеделник, от 10.00 часа, ще се провежда приемен ден на Кмета на Община Златоград. Призовавам жителите на общината да се възползват от възможността да поставят въпросите или проблемите си и да търсим решение заедно

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 13 Октомври 2022  89
Уважаеми жители на Община Златоград, На 15 септември 2022 г. стартира кампания за поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъба) на деца от 5 до 8 годишна възраст, която е част от програмата на Министерство на здравеопазването – „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България“. Кампанията се провежда за единадесета поредна година и тази година ще продължи до 02 декември.

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 13 Октомври 2022  96
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с нормалното протичане на Балканска скариада на 15.10.2022 г. (събота), от 10,00 до 14,00 часа, се затварят за движение на моторни превозни средства улица „Стефан Стамболов” - в участъка от къща за гости „Лили” до сградата на Ел. подстанция – Златоград; свързващите отсечки между улиците „Ахрида” и „Стефан Стамболов” и улица „Ахрида” - в участъка от паркинга към Музей на просветното дело в гр. Златоград към заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък”.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 10 Октомври 2022  58
Уважаеми жители на Община Златоград, Всеки понеделник, от 10.00 часа, ще се провежда приемен ден на Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев. Призовавам жителите на общината да се възползват от възможността да поставят въпросите или проблемите си и да търсим решение заедно. 

КОНКУРС  ЗА „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“  

понеделник, 10 Октомври 2022  136
С идея да се представи община Златоград през погледа на учениците, обявяваме конкурс за създаване на видеоклип на тема: „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“.   Конкурсът се организира по повод празника на града - 21 ноември, когато ще честваме 110 години от освобождението си. Целта на местната власт е, чрез конкурса, да подкрепи и популяризира ученическото творчество и креативност.    Участниците в конкурса следва да създадат видеоклип, с продължителност до 2 минути, който да представи, през техния поглед, Златоград и околностите, природни, културни, исторически забележителности и градска среда, както и всичко друго, с което те биха промотирали Златоград пред света.

Златоградски самодейци с отлично представяне на национален фестивал

понеделник, 10 Октомври 2022  144
Група за стари градски песни „Златен полъх” и клуб „Първи на хорото” при ОНЧ „Просвета-1908“ гр. Златоград участваха в Пети национален фестивал на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени” – Панагюрище 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 04 Октомври 2022  290
Уважаеми съграждани,             В информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

събота, 01 Октомври 2022  149
Втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА

сряда, 28 Септември 2022  87
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Златоград, съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие, организират младежки форум театър „Под влияние“ на 01.10.2022 г. (събота).

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 23 Септември 2022  101
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с нормалното протичане на Делюви празници 2022 и възстановката „Един пазарен ден отпреди 100 години” на 24.09.2022 г. (събота), от 10,00 до 13,30 часа се затварят за движение на моторни превозни средства улица „Стефан Стамболов” - в участъка от къща за гости „Лили” до сградата на Ел. подстанция – Златоград; свързващите отсечки между улиците „Ахрида” и „Стефан Стамболов” и улица „Ахрида” - в участъка от паркинга към Музейна сбирка  на просветното дело в гр. Златоград към заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък”. Приканваме жителите на гр. Златоград, в деня на празника, да не използват личните си автомобили за придвижване в Стария град, с цел облекчаване на натовареността от МПС по време на провеждане на мероприятието. Предварително благодарим за проявеното разбиране.

Отличени ученици от Златоград участваха в Международна конференция за лидери

понеделник, 19 Септември 2022  128
Гамзе Ерай и Йордана Кундева, възпитаници на СУ "Антим I" гр. Златоград, взеха участие в шестдневна Национална конференция за млади лидери в гр. София. На конференцията бяха поканени изявени ученици, със спечелени награди в различни области на науката, на възраст от 4 до 8 клас. Целта на международната среща е децата да разгънат своя потенциал, да развиват таланта и способностите си, да да се превърнат в носители на иновативни решения и промени.

Заповядайте на К3Ултра

сряда, 14 Септември 2022  248
Само броени дни остават до старта на четвъртото издание на ултрамаратона „К3 Ултра“. За първи път тази година има ново състезателно трасе, което ще завърши там, от където започват останалите дистанции - в Златоград. Стартът му ще бъде даден в гр. Мадан, а дистанция е 43 км. И тази година участниците ще открият красотата на Родопите, ще се насладят на  неповторими гледки и живописни пътеки.  Заповядайте на 17 септември, на централния площад в Златоград, да споделим заедно с ултрамаратонците старта, финала и награждаването на победителите.

Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоград

сряда, 14 Септември 2022  432
Днес, със символична първа копка и водосвет за здраве и безаварийна работа, поставихме началото на проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

вторник, 13 Септември 2022  282
Община Златоград за поредна година подкрепя кампанията на bTV Media Group „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“, която ще се проведе на 17 септември 2022 година. Тази година най-мащабната национална доброволческа инициатива у нас – “Да изчистим България заедно”, ще се проведе под надслов “Подай ръка на природата”.

ЗОВ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ

вторник, 13 Септември 2022  89
Уважаеми жители на Община Златоград, След опустошителните наводнения в Община Карлово, всички институции и граждани обединяват усилия за подкрепа на засегнатото население. Помощта, която ще бъде предоставяна, ще се координира от Националното сдружение на общините в Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 13 Септември 2022  104
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 16.09.2022 г., /петък/, на площада в град Златоград, от 17:30 ч. ще се проведе фестивал „Златна кухня“. Той е в рамките на Проект BG06RDNP001-19.202-0013-C01 „Златната кухня на Златоград - Кирково" по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие "МИГ Кирково – Златоград...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 02 Септември 2022  107
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.    

петък, 02 Септември 2022  46
До 30 септември 2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Златоград. На 02.09.2022г. Кмета на община Златоград подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0012 „Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград в условията на COVID-19“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Септември 2022  126
ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.588 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Септември 2022  109
Местна инициативна група Кирково - Златоград, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПОКАНА

четвъртък, 25 Август 2022  168
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, На 27 август ще се проведе традиционният празник на село Ерма река.  Подготвена е богата празнична програма с участието на местни самодейци и гостуващи изпълнители! Заповядайте!

ОБЯВЛЕНИЕ

сряда, 24 Август 2022  107
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ ”Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД

Здравнонеосигурени жители на Община Златоград могат да подават декларация за несъгласие да стават донори

понеделник, 15 Август 2022  76
Жители на Община Златоград, които са с постоянен адрес в общината и са с прекъснати здравноосигурителни права, неосигурени и без общопрактикуващ лекар могат да изразят писмено несъгласие за вземане на органи, клетки и тъкани след смъртта си, съгласно чл.20, ал.5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Актуално
Предстоящи събития