A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

42 нощувки в Златоград са регистрирали местните хотелиери по време на Празника на градапетък, 18 Декември 2009  1370

В изпълнение разпоредбите на Закона за туризма, общинска администрация има ангажимент да контролира лицата, извършващи хотелиерска дейност на територията на общината. Във връзка с това на 24.11.2009 г. бяха проверени обекти, предоставящи хотелиерски услуги в гр. Златоград, посещаемостта на местата за подслон през празничните дни 20, 21 и 22 ноември, документите, удостоверяващи категоризацията на обекта, както и размера на внесената туристическа такса за месец октомври в Община Златоград.
Общо за трите празнични дни 20, 21 и 22 ноември в семеен хотел „Еди”; семеен хотел „Кристал”; къща за гости „Младеновата къща”; къща за гости „Александрови къщи” , „Сивриева къща”, „Пачиловска къща” и хостел „Гребенец”; къща за гости „Тодорова къща ”, къща за гости „Белавида” са регистрирани 42 нощувки, описани в регистрите за настаняване.
Към дата на проверката се установи, че „Енчеви страноприемници” са в процес на категоризиране, нямат временно удостоверение от община Златоград за функционирането им като средство за подслон. След дадените препоръки от общинска администрация, собственикът е подал необходимите документи и към днешна дата има издадено временно удостоверение за ползване на обекта.
„Къща за гости Райчеви” към момента на извършване на проверката не е категоризирана, но след дадените препоръки собственикът е направил съответните постъпки и е подал необходимите документи, за което му е издадено временно удостоверение за ползване на обекта.
Проверени са и два сигнала за обекти, предоставящи подобни услуги, без необходимите документи и без подадени заявления в община Златоград: „Къща за гости Димова къща” и „Панорама”. Към днешна дата собствениците на тези два имота все още не са подали документи за издаване на разрешение за упражняване на този вид дейност.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития