A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

33 проекта са подадени пред Местна инициативна група Кирково-Златоградпетък, 15 Март 2019  502

33 проекта са подадени пред Местна инициативна група Кирково-ЗлатоградНа 11 март 2019 г. приключи първият прием на проектни предложения, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по мярка 6,4 – Инвестиции в неземеделски дейности. Подадени са общо 33 проекта, което потвърди значителния интерес към Мярката. Наличният бюджет е 978 хил. лв, като кандидатите следва да осигурят и собствен принос от 25 %.
Подадените проекти предвиждат инвестиции в 4 населени места от Община Кирково и 3 населени места от Община Златоград. Общо 12 проекта са за гр. Златоград, 10 проекта – за с. Кирково, 11 проекта – за населени места извън общинските центрове. 24% от проектите са предназначени за хотели и къщи за гости, 10% - за заведения за хранене, 8% - за производствени дейности, останалите са за различни видове услуги – допълнителни туристически, медицински, рекламни и други услуги.
На 12 март 2019 г. е сформирана оценителна комисия от външни експерти-оценители, която в периода 14 март – 22 април ще извърши оценка и класиране на проектите.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
52

Актуално
Предстоящи събития