A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Местен референдум на 9 юли 2023 г.С Решение № З 705/16.05.2023 г., Общински съвет Златоград определи 9 юли 2023 г. за дата на произвеждане на местен референдум с въпроси:

1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоусторяването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински  кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

3. Съгласни ли сте в центъра на града-до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

Процедурата по приемане на решението за произвеждане на местния референдум е инициирана от Инициативен комитет и е публикувана в раздел Общински съвет, подраздел Публичен регистър.

 


29 Май 2023


29 Май 2023


18 Май 2023


18 Май 2023Актуално
Предстоящи събития