A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КонкурсиОБЯВА

четвъртък, 04 Юни 2009  42
Конкурс с предмет: “Възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема от квотата на община Златоград по реда на Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТС”

ОБЯВА

понеделник, 13 Април 2009  36
Открит конкурс за длъжността: Директор на Дневен център за деца с увреждания

ОБЯВА

понеделник, 13 Април 2009  37
Открит конкурс за длъжността: Младши експерт „Административно обслужване”

ОБЯВА

четвъртък, 08 Януари 2009  35
Открит конкурс за длъжността "Началник на акушерогинекологично отделение"

ОБЯВА

понеделник, 01 Декември 2008  30
Конкурс за длъжността Старши експерт "Финанси и бюджет на проекти" в отдел "Финанси, бюджет и човешки ресурси"

ОБЯВА

петък, 28 Ноември 2008  36
Конкурси за продажба на недвижимо имущество, собственост на община Златоград

Актуално
Предстоящи събития