A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регистър и декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИРегистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Златоград

Входящ №

Дата

Три имена

Месторабота

Длъжност

Вид декларация

по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

1

21.02.2018г.

Елка Чаушева

Общинска администрация Златоград

Секретар на община

изтегли

не

2

21.02.2018г.

Златка Цекова

Общинска администрация Златоград

Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт

изтегли

не

3

21.02.2018г.

Асен Черешаров

Общинска администрация Златоград

Юрисконсулт, той и публичен изпълнител

изтегли

не

4

26.02.2018г.

Минка Башева

Общинска администрация Златоград

Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура”

изтегли

не

5

 

26.02.2018г.

Олга Домбова

Общинска администрация Златоград

Младши експерт „Общинска собственост и жилищно настаняване”

изтегли

не

6

26.02.2018г.

Елисавета Мизова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Земеделие и административно обслужване”

изтегли

не

7

26.02.2018г.

Милена Меричева

Общинска администрация Златоград

Младши експерт „Административно обслужване”

изтегли

не

8

26.02.2018г.

Зоя Башова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Местни данъци и такси”

изтегли

не

9

 

26.02.2018г.

Светла Чаушева

 

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Административно-информационно обслужване на населението”

изтегли

не

10

 

26.02.2018г.

Антония Етимова

Общинска администрация Златоград

Старши специалист „Наеми и приходи”

изтегли

не

11

26.02.2018г.

Антония Хаджиева

Общинска администрация Златоград

Старши счетоводител „Местни данъци и такси”

изтегли

не

12

26.02.2018г.

Ирина Цанкова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист ЕСГРАОН

изтегли

не

13

26.02.2018г.

Фанка Младина

Общинска администрация Златоград

Касиер „Местни приходи”

изтегли

не

14

06.03.2018г.

Юли Хаджийски

Общинска администрация Златоград

Главен инженер

изтегли

не

15

06.03.2018г.

Светла Букова

Общинска администрация Златоград

Главен експерт „Кадастър и регулация”

изтегли

не

16

06.03.2018г.

Иванка Сувариева

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Инвеститорски контрол”

изтегли

не

17

06.03.2018г.

Севдалин Хаджиев

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Инвеститорски контрол” и Кметски наместник на с. Кушла

изтегли

не

18

06.03.2018г.

Елза Ефимова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Техническо обслужване и архив”

изтегли

не

19

06.03.2018г.

Искра Христова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Техническо обслужване”

изтегли

не

20

06.03.2018г.

Николина Сивриева

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол”

изтегли

не

21

09.03.2018г.

Невена Атанасова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Инвеститорски контрол и устройство на територията”

изтегли

не

22

12.03.2018г.

Магда Кюлевчиева

Общинска администрация Златоград

Главен експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда”

изтегли

не

23

15.03.2018 г.

Любомир Ангелов

Общинска администрация Златоград

Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС

изтегли

не

24

15.03.2018 г.

Емил Кильов

Общинска администрация Златоград

Организатор спортни дейности

изтегли

не

25

15.03.2018 г.

Петър Миленков

Общинска администрация Златоград

Специалист „Поддръжка спортни бази”

изтегли

не

26

15.03.2018 г.

Сергей Пеев

Общинска администрация Златоград

огняр

изтегли

не

27

15.03.2018 г.

Огнян Георгиев

Общинска администрация Златоград

Спасител басейн

изтегли

не

28

15.03.2018г.

Елица Илиева

Общинска администрация Златоград

Работник поддръжка зелени площи

изтегли

не

29

15.03.2018г.

Росица Димитрова

Общинска администрация Златоград

Работник поддръжка зелени площи

изтегли

не

30

15.03.2018г.

Минка Георгиева

Общинска администрация Златоград

Работник поддръжка зелени площи

изтегли

не

31

16.03.2018 г.

Ирина Иванова

Общинска администрация Златоград

Директор на дирекция ИР, ОП, СД и ВО

изтегли

не

32

16.03.2018 г.

Тихомир Вунцов

Общинска администрация Златоград

Шофьор на кмет, той и охрана

изтегли

не

33

16.03.2018 г.

Митко Баткаджов

Общинска администрация Златоград

Специалист „Благоустрояване”

изтегли

не

34

16.03.2018 г.

Здравко Маринов

Общинска администрация Златоград

Работник поддръжка напоителни системи

изтегли

не

35

16.03.2018 г.

Велин Дюлгеров

Общинска администрация Златоград

Работник поддръжка

изтегли

не

36

16.03.2018 г.

Емилия Александрова

Общинска администрация Златоград

Старши експерт „Уредник музей”

изтегли

не

37

16.03.2018 г.

Данчо Глухов

Общинска администрация Златоград

Работник гробища

изтегли

не

38

16.03.2018 г.

Бисер Колев

Общинска администрация Златоград

Работник гробища

изтегли

не

39

16.03.2018г.

Аделина Юрукова

Общинска администрация Златоград

Главен експерт „Бюджет и местни приходи”

изтегли

не

40

19.03.2018 г.

Идар Вунцов

Общинска администрация Златоград

Финансов контрольор, той и ССИ

изтегли

не

41

19.03.2018 г.

Надя Мангарудова

Общинска администрация Златоград

Директор на дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ

изтегли

не

42

19.03.2018 г.

Силвия Щърбова

Общинска администрация Златоград

Главен счетоводител

изтегли

не

43

19.03.2018 г.

Сузана Доросиева

Общинска администрация Златоград

Старши експерт ФБП

изтегли

не

44

19.03.2018 г.

Розалия Хаджиминева

Общинска администрация Златоград

Старши счетоводител-касиер

изтегли

не

45

19.03.2018 г.

Невена Денева

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Програми и мерки за заетост”

изтегли

не

46

19.03.2018 г.

Елина Милкова

Общинска администрация Златоград

Старши счетоводител

изтегли

не

47

19.03.2018 г.

Стилияна Байрева

Общинска администрация Златоград

Счетоводител

изтегли

не

48

19.03.2018 г.

Руска Налбантова

Общинска администрация Златоград

Старши счетоводител

изтегли

не

49

19.03.2018 г.

Албена Велева

Общинска администрация Златоград

Старши счетоводител

изтегли

не

50

19.03.2018 г.

Цветелина Бодурова

Общинска администрация Златоград

Главен експерт „Обществени поръчки”

изтегли

не

51

19.03.2018 г.

Елмира Профирова

Общинска администрация Златоград

Старши експерт „Стопански дейности и туризъм”

изтегли

не

52

19.03.2018 г.

Маргарита Пехливанова

Общинска администрация Златоград

Технически сътрудник на кмет, той и връзки с обществеността

изтегли

не

53

19.03.2018 г.

Мария Читакова

Общинска администрация Златоград

Младши експерт „Канцелария общински съвет”

изтегли

не

54

19.03.2018 г.

Розалина Конжилова

Общинска администрация Златоград

Главен специалист ЕСГРАОН

изтегли

не

55

19.03.2018 г.

Бистра Башева

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване”

изтегли

не

56

19.03.2018 г.

Радост Атанасова

Общинска администрация Златоград

Старши експерт „Опазване на околната среда”

изтегли

не

57

19.03.2018 г.

Емил Колев

Общинска администрация Златоград

Главен специалист СМТО

изтегли

не

58

20.03.2018 г.

Антоанета Кънева

Общинска администрация Златоград

Главен експерт „Икономическо развитие и проекти”

изтегли

не

59

20.03.2018 г.

Красимира Бозова

Общинска администрация Златоград

Младши експерт „Социални дейности и проекти”

изтегли

не

60

20.03.2018 г.

Здравка Пинева

Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”

Директор

изтегли

не

61

20.03.2018 г.

Яна Хаджиева

Общинска администрация Златоград

Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци

изтегли

не

62

20.03.2018 г.

Минка Кехайова

Общинска администрация Златоград

Технически ръководител

изтегли

не

63

20.03.2018 г.

Марияна Михайлова

Общинска администрация Златоград

Организация и контрол на дейностите по разделно събиране на отпадъци

изтегли

не

64

20.03.2018 г.

Ирина Кочанова

Общинска администрация Златоград

Чистач

изтегли

не

65

20.03.2018 г.

Ирина Алчева

Общинска администрация Златоград

Чистач

изтегли

не

66

20.03.2018 г.

Ружен Въргов

Общинска администрация Златоград

Шофьор

изтегли

не

67

20.03.2018 г.

Димитър Димитров

Общинска администрация Златоград

Шофьор

изтегли

не

68

20.03.2018 г.

Венцислав Санков

Общинска администрация Златоград

Шофьор на специализиран автомобил

изтегли

не

69

20.03.2018 г.

Митко Раднев

Общинска администрация Златоград

Сметосъбирач

изтегли

не

70

20.03.2018 г.

Красимир Пинев

Общинска администрация Златоград

Сметосъбирач

изтегли

не

71

20.03.2018 г.

Камел Хаджийски

Общинска администрация Златоград

Шофьор на сметосъбирачна машина

изтегли

не

72

20.03.2018 г.

Велий Чолак

Общинска администрация Златоград

Сметосъбирач

изтегли

не

73

20.03.2018 г.

Съби Денев

Общинска администрация Златоград

Сметосъбирач

изтегли

не

74

20.03.2018 г.

Сашо Хаджийски

Общинска администрация Златоград

Шофьор на сметосъбирачна машина

изтегли

не

75

20.03.2018 г.

Сергей Сувариев

Общинска администрация Златоград

Сметосъбирач

изтегли

не

76

20.03.2018 г.

Митко Хаджиев

Общинска администрация Златоград

Сметосъбирач

изтегли

не

77

20.03.2018 г.

Таня Бодурова

ДГ „Щастливо детство”

Директор

изтегли

не

78

20.03.2018 г.

Марияна Керменова

Кметство с. Цацаровци

Кметски наместник

изтегли

не

79

21.03.2018 г.

Николай Шопов

Център за социална рехабилитация и интеграция

Директор

изтегли

не

80

21.03.2018 г.

Невена Драганова

Общинска администрация Златоград

Специалист „Обреди”

изтегли

не

81

21.03.2018 г.

Стефан Николов

Кметство с. Пресока

Кметски наместник

изтегли

не

82

21.03.2018 г.

Роза Алчева

Център за обществена подкрепа

Директор

изтегли

не

83

21.03.2018 г.

Роза Михайлова

Детска ясла „Мир”

Директор

изтегли

не

84

21.03.2018 г.

Юлияна Танева

ДГ „Детски свят”

Директор

изтегли

не

85

21.03.2018 г.

Елина Глухова

ДГ „Снежанка”

Директор

изтегли

не

86

21.03.2018 г.

Дениса Ничева

Общинска администрация Златоград

Специалист „Обреди”

изтегли

не

87

21.03.2018 г.

Виолета Сухтева

ДГ „Радост”

Директор

изтегли

не

88

21.03.2018 г.

Лиляна Топалова

ДГ „Детелина”

Директор

изтегли

не

89

21.03.2018г.

Фердо Илийков

Общинска администрация Златоград

Главен специалист „Гражданска защита”

изтегли

не

90

 

21.03.2018г.

Спиридон Лазаров

Общинска администрация Златоград

Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи

изтегли

не

91

 

21.03.2018г.

Емил Василев

Общинска администрация Златоград

Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи

изтегли

не

92

 

21.03.2018г.

Ваклин Чаушев

Общинска администрация Златоград

Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи

изтегли

не

93

 

21.03.2018г.

Митко Бурдев

Общинска администрация Златоград

Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи

изтегли

не

94

 

21.03.2018г.

Цанко Харбазов

Общинска администрация Златоград

Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи

изтегли

не

95

21.03.2018г.

Севдалина Гогаджова

Кметство с. Старцево

Старши специалист „Устройство на територията”

изтегли

не

96

21.03.2018г.

Евелина Бодурова

Кметство с. Старцево

Старши счетоводител

изтегли

не

97

 

21.03.2018г.

Димитрина Червенкова

Кметство с. Старцево

Главен специалист „Административно обслужване и местни приходи”

изтегли

не

98

 

21.03.2018г.

Захаринка Узунова

Кметство с. Долен

Старши специалист „Административно и информационна обслужване на населението”

изтегли

не

99

 

21.03.2018г.

Боряна Ликова

Кметство с. Ерма река

Старши специалист „Административно обслужване и местни приходи”

изтегли

не

100

21.03.2018г.

Бистра Михайлова

Общинска администрация Златоград

Гл. спец. „Земеделие и административно обслужване”

изтегли

не

101

21.03.2018г.

Николина Топалова

Общинска администрация Златоград

Гл. спец ЕСГРАОН

изтегли

не

102

21.03.2018г.

Лиляна Андреева

Център за подкрепа за личностно развитие

директор

изтегли

не

103

10.04.2018г.

Аделина Якимова

Общинска администрация Златоград

Мл. експерт „Общинска собственост”

изтегли

не

104

30.04.2018г.

Велко Хасапчиев

Общинска администрация Златоград

Работник поддръжка ел. съоръжения

изтегли

не

105

27.08.2018г.

Снежа Николова

Общинска администрация Златоград

Ст. счетоводител Местни данъци и такси

изтегли

не

106

05.08.2019г.

Теменужка Големанова

Общинска администрация Златоград

старши експерт „Стопански дейности и туризъм”

изтегли

не

107

30.07.2020 г.

Елина Хумчева

ДГ „Радост”

Директор

изтегли

не

108

31.07.2020 г.

Светлана Джамбазова

Център за подкрепа за личностно развитие

Директор

изтегли

не

109

05.05.2021 г.

Антония Глухова

Общинска администрация Златоград

Мл. счетоводител

изтегли

не

110

01.03.2022 г.

Ирина Цанкова

Общинска администрация Златоград

Касиер „Местни приходи“

изтегли

не

111

10.03.2022 г.

Саймант Чаушев

Общинска администрация Златоград

Гл. специалист „Гражданска защита“

изтегли

не

112

16.04.2022 г.

Елица Мангарудова

Общинска администрация Златоград

Гл. експерт „Икономическо развитие и проекти“

изтегли

не

113

05.05.2022 г.

Маргарита Арнаудова

ДЯ „Мир“

Директор

изтегли

не

114

09.05.2022 г.

Велин Сувариев

Общинска администрация Златоград

Шофьор

изтегли

не

115

21.06.2022 г.

Денислава Йосифова

Общинска администрация Златоград

спец ОКДРСО

изтегли

не

116

19.09.2022 г.

Соня Шехова

Общинска администрация Златоград

младши счетоводител

изтегли

не

117

21.12.2022 г.

Диана Димитров

Общинска администрация Златоград

мл. експерт „Икономическо развитие и проекти“

изтегли

не

118

03.04.2023 г.

Снежана Михайлова

Общинска администрация Златоград

гл. спец. ЕСГРАОН

изтегли

не

 

« Назад


Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития