Туризъм

Електронно подаване на информация в модул „Туристически данни”

Община Златоград сключи договор за внедряване на Програ­мен продукт с платформа за електронно подаване на инфомация – модул „Туристически данни”. През 2017 г. Община Златоград ще предоставя възможност на всички хотелиери да подават електронно Декларации за туристически данък (по чл.116 от Закона за туризма).

Продуктът е уеб ба­зирано приложение, съвместимо с всички съвременни браузъри. Публичният интерфейс ще бъде вграден в официалната уеб страница на Общината като достъпът на всички потребители ще се осъществява по криптиран защитен канал чрез електронен подпис.

С това Община Зла­тоград осигурява на гражданите и бизнеса качествено административно обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място, чрез алтернативни канали за достъп и участва в изграждането на електронно правителство в България.

Приложения:
1. Подаване на декларации и заявления - Достъпът се осъществява с валиден електронен подпис.
2. Ръководство за електронно подаване на Справки-декларации по чл. 116 от Закона за туризма за регистрирани туристически обекти

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил