село Аламовци

АламовциРодопският фолклор, с богатствата на родопския диалект, събира историческия опит и съдбата на родопчанина. Изпълнявани от цяло сърце и душа, родопските песни са чисти като планински ручей.

Една от най-колоритните групи, представящи автентичния фолклор на Родопа планина, е събрала мъжете и жените на село Аламовци.

Селището датира от 1763 г. И в него живеят около 400 жители.

Намира се на 12 км. от град Златоград. Жителите са 442 души с махала Кобилин дол и се занимават предимно със земеделие и животновъдство, отглеждат се картофи и житни култури. На 1 км. от селото се намира бившата застава и кльона. Кльонът е първото препятствие, което е спирало населението за незаконно преминаване от другата страна на границата.

Преди време в село Аламовци е имало много геоложки проучвания за оловно- цинкови руди, които и до момента се виждат. През 1986 г. от геоложко проучване на клон Асеновград,  на територията на селото, чрез сондиране е изкарана на повърхността геотермална вода за анализи и проучвания.

Село Аламовци е прекрасно със своите естествени широколистни гори, които биха могли да спомогнат за развитието на еко туризъм. Части от тези гори са включени в програма „Натура 2000" за местообитанията.

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил