GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Съобщения

 

 

Относно Дата
1. Съобщението относно: По-важни срокове за плащане на местните данъци и такси за 2020г. 13.04.2020
2. СЪОБЩЕНИЕ: Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ, в сила от 01.01.2020 г. / обнародвани в ДВ, бр. 101/27.12.2019 г. / 27.02.2020
3. Стартира заплащането на местни данъци и такси за 2020 г. 06.02.2020
4. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 12.04.2019
5. Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2017 г. 17.02.2017
6. Съобщението относно смяна на обслужващата банка на Общината 07.07.2016
7. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 03.02.2016
8. Съобщението относно освобождаване от такса „Събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2016г. 13.10.2015
9. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 13.02.2015
10. Наближава крайния срок за заплащане на първата вноска за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства 18.06.2014
11. Напомняне за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове 21.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил