GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Достъп до информация

 

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ

 

Относно
1. Отчет за работата на Община Златоград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2019 година
2. Отчет за работата на Община Златоград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018 година
3. Отчет за работата на Община Златоград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017 година
4. Отчет за работата на Община Златоград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2016 година
5. Отчет за работата на Община Златоград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2015 година
6. Отчет за работата на Община Златоград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2014 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил