GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Достъп до информация

 

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, определена със  Заповед на Кмета.

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: - Център за информационно и административно обслужване на гражданите в Община Златоград на партерния етаж в сградата на Общинска администрация
Работно време: от 8.30 ч. до 17.30 ч. (от понеделник до петък)
Телефон за контакт: 03071/2551
e-mail: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg

Приложения към заповед № 347 от 25.09.2014г. на Кмета на Община Златоград:

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил