GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2020 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2020г 12-11-2020
2. Тримесечен отчет за косовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020г. 29-10-2020
3. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020г. 16-10-2020
4. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2020г. 08-10-2020
5. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2020г. 25-08-2020
6. Тримесечен отчет за косовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020г. 04-08-2020
7. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020г. 15-07-2020
8. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2020г. 15-07-2020
9. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2020г. 15-05-2020
10. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020г. 15-04-2020
11. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 29.02.2020г. 15-04-2020
12. Заповед № 62 от 27.02.2020 г. 28-02-2020
13. Заповед № 61 от 27.02.2020 г. 28-02-2020
14. Информация за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед № 61 от 27.02.2020 г. на Кмета на Община Златоград 28-02-2020
15. Информация за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед № 62 от 27.02.2020 г. на Кмета на Община Златоград 28-02-2020
16. Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2020г. 28-02-2020
17. Бюджет на Община Златоград за 2020г. 21-02-2020
18. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2020 г. 21-02-2020

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил