GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2019 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Тримесечен отчет за косовото изпълнение на бюджета и СЕС, сборни оборотни ведомости на Община Златоград към 31.12.2019г. 28-02-2020
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2019г. 05-02-2020
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2019г. 16-12-2019
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2019г. 18-11-2019
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2019г. 10-10-2019
6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2019г. 10-09-2019
7. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2019г. 10-09-2019
8. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019г. 22-07-2019
9. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019г. 11-07-2019
10. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2019г. 10-06-2019
11. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2019г. 10-05-2019
12. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019г. 09-05-2019
13. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2019г. 11-03-2019
14. Заповед № 74 от 28.02.2019 г. 01-03-2019
15. Заповед № 75 от 28.02.2019 г. 01-03-2019
16. Информация за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №74 от 28.02.2019г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2019
17. Информация за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №75 от 28.02.2019г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2019
18. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2019г. 20-02-2019
19. Бюджет на Община Златоград за 2019г. 12-02-2019
20. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2019 г. 12-02-2019

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил