GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет и отчет на ДГ "Радост" гр. Златоград

 

 

Относно
1. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.09.2020г.
2. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.06.2020г.
3. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.03.2020г.
4. Бюджет и обяснителна записка на ДГ "Радост" гр. Златоград за 2020г.
5. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.12.2019г.
6. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.09.2018г.
7. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.06.2018г.
8. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.03.2019г.
9. Бюджет на ДГ "Радост" гр. Златоград за 2019г.
10. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.12.2018г.
11. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.09.2018г.
12. Отчет и обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.06.2018г.
13. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.03.2018г.
14. Бюджет на ДГ "Радост" гр. Златоград за 2018г.
15. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 31.12.2017г.
16. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.09.2017г.
17. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Радост" гр. Златоград за времето от 01.01 до 30.06.2017г.
18. Тримесечен отчет към 31.03.2017г. на ДГ "Радост" гр. Златоград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил