GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2017 г.

 

 

Относно Дата на публ.
1. Бюджет на Община Златоград за 2017г. 02-02-2017
2. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2017 г. 02-02-2017
3. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец януари 2017г. 28-02-2017
4. Заповед №59 от 27.02.2017г. 01-03-2017
5. Заповед №60 от 27.02.2017г. 01-03-2017
6. Информация за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №60 от 27.02.2017г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2017
7. Информация за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата утвърдена със Заповед №59 от 27.02.2017г. на Кмета на Община Златоград 01-03-2017
8. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2017г. 14-03-2017
9. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец март 2017г. 02-05-2017
10. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС, сборни оборотни ведомости към 31.03.2017г. 02-05-2017
11. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец април 2017г. 15-05-2017
12. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец май 2017г. 23-06-2017
13. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юни 2017г. 13-07-2017
14. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, баланс на Община Златоград към 30.06.2017г 11-08-2017
15. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 31.07.2017г. 11-08-2017
16. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец август 2017г. 11-09-2017
17. Одитно становище за заверка на финансов отчет за 2016г. 04-10-2017
18. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец септември 2017г. 16-10-2017
19. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, баланс на Община Златоград към 30.09.2017г. 14-11-2017
20. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец октомври 2017г. 14-11-2017
21. Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, баланс на Община Златоград към 31.12.2017г. 13-03-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил