GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2016 г.

 

 

Относно
1. Годишни цели, задачи и приоритети на Бюджет 2016 г.
2. Бюджет за 2016 г.
3. Решение на Общински съвет относно приемане на Бюджет 2016 г.
4. Разпределение на средствата по училища и обслужващи звена по компоненти на формулата, утвърдена със заповед №62 от 26.02.2016г. на Кмета на Община Златоград
5. Заповед №62 от 26.02.2016г. на Кмета на Община Златоград
6. Разпределение на средствата по детски градини и обслужващи звена по компоненти на формулата, утвърдена със заповед №61 от 26.02.2016г. на Кмета на Община Златоград
7. Заповед №61 от 26.02.2016г. на Кмета на Община Златоград
8. Бюджет за 2016 г. на ЦДГ "РАДОСТ" гр.Златоград
9. Бюджет за 2016 г. на ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево
10. Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.03. до 31.03.2016 на ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево
11. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 31.03.2016 г
12. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 30.06.2016 г.
13. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 30.09.2016 г.
14. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на Община Златоград към 31.12.2016г.
15. Баланс на Община Златоград към 31.12.2016г. с обяснителна записка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил