GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост

 

 

Описание
1. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г.
2. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г.
3. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г.
4. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2014 г.
5. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2014 г.
6. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2013 г.
7. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2013 г.
8. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 г.
9. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 г.
10. Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2011 г.
11. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2011 г.
12. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2010 г.
13. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил